Nordjyske bank turnering

2015_Nordjyske_Bank_Turnering

Vej­ret viste sig fra den gode side næsten blå him­mel en frisk vind fra nord, da 62 for­vent­nings­ful­de med­lem­mer var klar til gun­start kl. 09:00.

Dagens sponsor Nord­jyd­ske Bank stod klar med en goo­di­e­bag, på gul 7 stod de klar igen med en lil­le skarp til hal­sen og en lil­le kon­kur­ren­ce, tæt­test på hul­let kun­ne man vin­de en havefakkel.

Resul­ta­ter af dagens tur­ne­ring blev.

Dame – rækken

1. Lene Fre­de­rik­sen - 33 point
2. Kir­sten Andersen - 29 point

 

A- ræk­ke Herre

1. Lars Birk Andersen - 70 net­to
2. Mads Fre­de­rik­sen - 72 net­to

 

B- ræk­ken Herre

1. Anders S. Mortensen - 34 point
2. Svend Dis­sing - 34 point
3. Knud Nør­gaard - 33 point

 

C- ræk­ken Herre

1. Jens Reg­ner Sørensen - 38 point
2. Hans Bil­gaard - 33 point
3. Svend Erik Trudslev - 30 point