Nordea Sommerhulspil

I Brøn­der­s­lev Gol­f­klub har der været afholdt semi­fi­na­le og fina­le I som­mer­hul­spil. Tur­ne­rin­gen løber over hele som­me­ren, og hvert hold består af 2 spil­le­re, der ved at vin­de deres kam­pe kan kva­li­fi­ce­re sig til semi­fi­na­len. Der er 3 ind­le­den­de run­der, før de sid­ste fire hold er fun­det. På fina­le­da­gen spil­les der semi­fi­na­le om for­mid­da­gen og fina­le om efter­mid­da­gen. Sponsor er som de tid­li­ge­re år Nor­dea, der stil­ler med fine præ­mi­er, og vi håber at sponsor også er med os næste år.

Resul­ta­tet af tur­ne­rin­gen blev:

  1. Plads Berit Sko­v­gaard og Met­te Christensen
  2. Plads Mar­tin og Niels Høi
  3. Plads Niels og Anton Holm
  4. Plads Thor­b­jørn Ander­sen og Malt­he Tan­derup Laustsen

Nordea sommer hul spil

Tur­ne­rings­ud­val­get