Nørresundby Bank Turnering | Brønderslev Golfklub

Nørresundby Bank Turnering

I søn­dags har vi afholdt Nør­re­sund­by Bank Tur­ne­ring i Brøn­der­s­lev Gol­f­klub. Det reg­ne­de kraf­tigt fra mor­ge­nen, men da det var tid til start, stop­pe­de reg­nen og mat­chen for­løb i skønt efterårsvejr.

Tho­mas Jør­gen­sen fra Nør­re­sund­by Bank hav­de flot­te præ­mi­er med til vinderne.

Her­un­der vinderne:

Dame A‑rækken
1. Berit Sko­v­gaard med 33 point

Dame B‑rækken
1. Con­ny Jen­sen med 35 point
2. Lene Fre­de­rik­sen med 33 point
3. Dor­te Sten­bryg­gen med 31 point

Her­re A‑rækken
1. Leif Tol­strup Simon­sen med 36 point
2. Ras­mus Kon­ge med 34 point

Her­re B‑rækken
1. Jens Lar­sen med 42 point
2. Claus Holm med 40 point
3. Nico­laj Jør­gen­sen med 39 point
4. Karl Ander­sen med 36 point

Her­re C‑rækken
1. Jess Borup Niel­sen med 39 point
2. Svend Erik Trud­s­lev med 35 point

Stort til­lyk­ke til de dyg­ti­ge vin­de­re og tak til Nør­re­sund­by Bank for flot­te præmier!

2014_NoerresundbyBankTurnering

For­ret­nings­fø­rer
Ulla Gade