Nike & Min købmand Jerslev Frivillighedsturnering | Brønderslev Golfklub

Nike & Min købmand Jerslev Frivillighedsturnering

I søn­dags blev der afholdt Nike & Min Køb­mand Jer­s­lev v/ Pre­bens Svend­sen fri­vil­lig­heds­tur­ne­ring. Tur­ne­rin­gen er for alle med­lem­mer, som har ydet Brøn­der­s­lev Gol­f­klub fri­vil­ligt arbej­de i sæson 2016. Det kan være alt for blom­ster­pi­ge til søhold. Tords vej­r­g­u­der­nes var­sel om meget dår­ligt vejr, ja det ram­te ikke i Brøn­der­s­lev for gol­fen blev spil­let i det mest fan­ta­sti­ske efter­år­s­vejr med sol og lidt vind.

Der delt­og 71 i hele arran­ge­men­tet. Alle mød­te ind til en bit­ter, kaf­fe og lidt sødt til ganen.

Her­ef­ter blev der spil­let 18 hul­lers golf og der­ef­ter en dej­lig frokost i Golfcaféen.

Resul­ta­tet blev

A‑rækken
Nr. 1 Poul Lar­sen med 35 point
Nr. 2 Jan Kingo med 34 point
Nr. 3 Lars Odders­he­de med 33 point
Nr. 4 Flem­m­ing Laur­sen med 32 point

B‑rækken
Nr. 1 Finn Øster­by med 39 point
Nr. 2 Ole Bøgh Johan­sen med 38 point – bedst på de sid­ste ni huller.
Nr. 3 Jan krøl­le Niel­sen med 38 point
Nr. 4 Bør­ge Zieg­ler med 37 point

C‑rækken
Nr. 1. Lars Thø­ger­sen med 23 point
Nr. 2 Dora Toft med 18 point

For­mand Jan Kingo afslut­te­de dagen med at tak­ke alle de fri­vil­li­ge for det sto­re arbej­de, de altid er behjæl­pe­lig med. Her­ef­ter var der sto­re klapsalver.