Mr. Agerbæk/La Vie turneringen afholdt den 12. maj.

Til Mr. Agerbæk/La Vie tur­ne­rin­gen den 12. maj vandt:

I A ræk­ken her­rer vandt:

 1. Peter Chri­sti­an­sen, ‑5
 2. Tobi­as Krog Dals­gaard, ‑3
 3. Jan Feld­borg, ‑1

I B ræk­ken her­rer vandt:

 1.  Claus Holm, 38 point
 2.  Claus Vag­ner, 38 point
 3.  Micha­el Johan­sen, 38 point
 4.  Svend Dis­sing, 35 point

I C ræk­ken her­rer vandt:

 1.  Peter Sjø­stedt, 41 point
 2.  Johan­nes Bads­berg, 38 point
 3.  Tho­mas Eng­lund, 38 point

Dis­se her­rer blev klædt på med fine præ­mi­er fra Mr. Agerbæk.

I dameræk­ker­ne vandt:

A ræk­ken:

 1. Maj­britt Iver­sen, ‑1

B ræk­ken:

 1. Met­te Lun­din Høj­gaard, 31 point

C ræk­ken:

 1. Ben­ta Han­sen, 18 point.

Dis­se hel­di­ge kvin­der fik over­rakt flot tøj fra La Vie, som var repræ­sen­te­ret af Gret­he der over­rak­te præ­mi­er­ne til de gla­de vindere.

Også den­ne dag viste den dan­ske som­mer sig: udsigt til regn, men solen fik over­ta­get, så alle 66 spil­le­re hav­de for­hå­bent­lig en rig­tig god dag.