Mr. Agerbæk/La Vie matchen

2015_MrAgerbaek_LaVie
Brøn­der­s­lev Gol­f­klub har søn­dag afvik­let klub­tur­ne­rin­gen Mr. Agerbæk/La Vie.

Der var 48 del­ta­ge­re, som kæm­pe­de sig rundt på banen i meget kraf­tig blæst, men der var alli­ge­vel højt humør blandt deltagerne.

Der blev dystet om fine præ­mi­er spon­se­ret af de to loka­le forretninger.

Der blev spil­let i 5 ræk­ker med føl­gen­de vindere:

A‑rækken, her­rer:
Peter Chri­sti­an­sen, 68 netto
Tobi­as Krog Dals­gaard, 75 netto
Emil Losan­ge, 75 netto

B‑rækken, her­rer:
Niels Dals­gaard, 35 point
Hen­rik Vint­her, 33 point
Svend Dis­sing, 30 point

C‑rækken, her­rer:
Poul Lar­sen, 34 point
Ron­ny Hil­bert, 30 point
Jan Krøl­le Niel­sen, 30 point

A‑rækken, damer:
Berit Sko­v­gaard, 76 netto

B‑rækken, damer:
Met­te Krog Dals­gaard, 32 point
Min­na Krogh Fynsk, 31 point

Tur­ne­rin­gen er tæl­len­de til Synop­tik Cup og SGN.

Berit Sko­v­gaard
Turneringsleder