Mr. Agerbæk og Skott Turnering

Det var en smu­le diset og råkoldt, da 60 mor­gen­fri­ske spil­le­re søn­dag, slog ud i Mr. Ager­bæk & Skott tur­ne­rin­gen i Brøn­der­s­lev Gol­f­klub. Men efter 6–7 hul­ler brød solen igen­nem og da der kun var en beske­den vind, gav det opti­ma­le for­hold for at sæt­te nog­le gode sco­res. Det kvit­te­re­de del­ta­ger­ne for, ved at man­ge gik run­der bed­re end handicap.

Stor tak skal lyde til vore sponso­rer Mr. Ager­bæk og Skott for de fine præ­mi­er, samt til alle del­ta­ger­ne for, med godt humør og under­hol­den­de golf, at bidra­ge til en dej­lig dag på golfbanen.

Vi spil­le­de mester­skabs­ba­nen (rød/blå) og resul­ta­tet af tur­ne­rin­gen blev:

Dame A‑række (slag­spil):

 1. Mia Niel­sen, 69 netto
 2. Char­lot­te Kie­ler Schou, 76 netto

Dame B‑række (stab­le­ford):

 1. Git­te Dals­gaard, 37 point
 2. Anne-Met­te Wit­trup, 33 point

Her­re A‑række (slag­spil):

 1. Mor­ten Albin Olsen, 68 netto
 2. Claus Mor­ten­sen, 71 netto
 3. Per Bjar­ne Søren­sen, 71 netto

Her­re B‑række (stab­le­ford):

 1. Peter Dals­gaard, 43 point
 2. Ejnar Laust­sen, 40 point
 3. Las­se Chri­sti­an­sen, 37 point
 4. Jens Jør­gen Mor­ten­sen, 35 point

Her­re C‑række (stab­le­ford):

 1. Hans Bil­gaard, 42 point
 2. Kim Mourit­sen, 39 point
 3. Jens Reg­ner Søren­sen, 38 point