Mr. Agerbæk og B‑Beautiful Turnering

Det var bestemt ikke det ønske­de vejr der mød­te del­ta­ger­ne, da de søn­dag mor­gen trop­pe­de op til Mr. Ager­bæk og B‑Beautiful Tur­ne­rin­gen i Brøn­der­s­lev Gol­f­klub. Med de veks­len­de vej­r­ud­sig­ter i dage­ne op til tur­ne­rin­gen, hav­de tur­ne­rings­le­del­sen håbet på dej­ligt for­år­s­vejr – det end­te i ste­det med solidt regnvejr.

Del­ta­ger­ne tog dog frisk imod udfor­drin­gen – var vej­ret ikke det bed­ste, var man trods alt i godt sel­skab og kun­ne håbe på at gol­f­spil­let vil­le være bed­re end nogensinde

Som run­den skred frem, stop­pe­de reg­nen da også og de sid­ste hul­ler blev spil­let i rime­ligt for­år­s­vejr. Det var der­for næsten tør­re del­ta­ge­re som kom til­ba­ge til klubhu­set for lidt hyg­ge, mens dagens sco­res blev tastet ind og resul­ta­tet af dagens udfor­drin­ger var opgjort.

Præ­mi­er i dame-ræk­ker­ne var lidt “for­kælel­se” sponso­re­ret af B‑Beautiful, mens Mr. Ager­bæk sponso­re­re­de fra for­å­rets og som­me­rens kol­lek­tio­ner til herre-rækkerne.

De gla­de vindere

Resul­tat

Dame A‑række (slag­spil):

 1. Met­te Høj­gaard Lun­din 81 netto
 2. Berit Sko­v­gaard 83 netto

Dame B‑række (Stab­le­ford):

 1. Eva Wag­ner 40 p
 2. Elin Brøn­dum Rask 39 p

Her­re A‑række (slag­spil):

 1. Jan Feld­borg 72 netto
 2. Ras­mus Kon­ge 76 netto

Her­re B‑række (Stab­le­ford):

 1. Jonas Møi­ni­che Dahl Jen­sen 38 p
 2. Ken­neth Emil Møl­ler 36 p
 3. Claus Holm 35 p
 4. Jens Jør­gen Mor­ten­sen 35 p

Her­re C‑række (Stab­le­ford):

 1. Ho Hai Huynh 37 p
 2. Car­sten Pølund 34 p
 3. Bjar­ne Sie­ker 33 p

Stort til­lyk­ke til vin­der­ne og man­ge tak til del­ta­ger­ne for at tage dagens udfor­drin­ger­ne med smil og godt humør.

På veg­ne af Turneringsudvalget

Ken­neth Emil Møller

jo fle­re – jo sjove­re – jo bedre