Spring til indhold

Medlemsorientering 26. april

Nyheder | 

By Anders Smedstrup Mortensen

Kære medlemmer

Vi er opmærksomme på, at vi for øjeblikket skriver meget, og nogle gange langt, til jer og at det måske kan være overvældende for nogle. Vi mener dog, at det er vigtigt, at vi informerer både om de normale generelle ting i klubben og de justeringer som Covid19 giver i brugen af vores anlæg.

Vi har i dag derfor lidt orientering om bl.a. tidsbestilling, banen og prøvemedlemmer, samt vigtig information vedrørende kørsel med buggy.

HUSK: Respekter forsamlingsforbuddet på max. 10 personer.
Lad venligst være med at stå og ”snakke” sammen ved trænings-faciliteterne.

Tidsbestilling under Covid19:

Fra i morgen mandag, vil det være muligt at bestille starttider fra kl. 07.30.
Alle spillere skal være registreret på en starttid, for at kunne spille.
Det er stadig IKKE tilladt at starte på en flettetid.

Der kan indtil videre kun bestilles starttider 8 dage frem, da vi gerne hurtigt skal kunne justere i forhold til anbefalinger og retningslinjer ift. Covid19.
Når vi igen har ”normale” tilstande, vender vi selvfølgelig tilbage til at man kan bestille 14 dage frem.

Banen:

Vores chefgreenkeeper har på vores Facebook side skrevet lidt om bl.a. nye ting og tilstand af banen. For de af jer som ikke har læst det, videregiver vi det her:

”Da greens nu begynder at tage imod, er det yderst vigtigt, at I husker jeres og gerne andres nedslagsmærker. Der er for tiden rigtig mange nedslagsmærker på greens.

Vores flag har fået flag på ? De små flag viser hvor på greenen flaget står. Det vil sige, at greens fremadrettet er opdelt i tre. Forkant – midt – bag.

 • Er det lille flag i bunden på flagstangen, er hullet i den forreste del af green.
 • Er det lille flag i midten på flagstangen, er hullet placeret i den midterste del af green.
 • Er det lille flag helt i top, er hullet i den bagerste del af green.

Dette giver os flere flagplaceringer og derved kan vi bedre mindske sliddet på greens.

Vi er også i gang med at ændre lidt på vores klippemønstre, derfor vil vi gerne bede om jeres hjælp.

Når I skal spille en runde golf, så må I meget gerne bruge Golfsporet. For dem som ikke kender den, så er Golfsporet en App til mobilen, som tracker jeres færden på golfbanen. Tryk på start og put mobilen i lommen. Husk at slukke App, når I har spillet færdig. Det er vigtigt, at mobilen er i jeres lommer og ikke i bag.

Så kan vi efter noget tid se hvordan spillet ligger på de forskellige huller og derved få optimeret vores måde at klippe på.
Vores ønske er en mere harmonisk golfbane med en tydelig opdeling af hullerne”.

Banearbejde i uge 18 (27/4-1/5):

”Her starter vi op med at efterså greens, da der stadig er en del bare pletter, som vi gerne vil have lukket, så vi kan få en jævn spilleoverflade. Efterfølgende bliver greens topdresset og gødet, Hvis alt går vel, skulle vi have super gode greens om ca. 14 dage”.

Vi vil her tilføje, at vores baneservice i weekenden har afviklet en ”kampagne” for at alle har pitchfork e.l. i lommen, til at rette nedslagsmærker op på greens. Dette vil fortsætte i en periode endnu ?

Kørsel med buggy:

Det er nu igen tilladt for alle at køre buggy på vores bane, blot reglerne herfor overholdes.

Vi vil i den forbindelse lige opridse reglerne:

 • Chaufføren skal være fyldt 18 år og have kørekort.
 • Medlemmer som benytter egen buggy, skal have ansvarsforsikring på køretøjet.
  Sker der et uheld med en buggy som ikke er forsikret, risikerer klubben at blive erstatningspligtig. Det kan klubben ikke forsikres mod.
  For at klubben ikke kan drages til ansvar ved evt. uheld, kræver det iflg. vores forsikringsselskab, at klubben modtager en kopi af ansvarsforsikringen for private buggys.
  For de som endnu ikke har afleveret en kopi, sidder vi på kontoret venligt klar til at modtage den ?

Husk i øvrigt at færdselsreglerne også gælder på privat grund.

Prøvemedlemmer:

Da vores trænere, Morten og Jonas, ikke må undervise så mange ad gange i denne Corona tid, har vi lige nu opdelt prøvemedlemmer i grupper med 4 personer. Det kræver utrolig meget planlægning og fleksibilitet, men synes selv, at det går rigtig fint. ?

Da der bliver undervist med 4 ad gangen, betyder det også, at når mentor går med dem på banen, så ser I 5 personer på samme bold.
Det er dog kun prøvemedlemmerne der spiller – mentor går med for at vejlede.

Golfcafe:

Vi tror at mange glæder sig til, at vi igen får normale tilstande i klubben.
Vi savner vores golfcafé rigtig meget og glæder os til Lotte Sletten er tilbage.

I mellemtiden vil vi dog være glade for, hvis I vil støtte Slettens Køkken, som er vores forpagter. Tjek derfor denne, hvis I får lyst til Take Away https://www.facebook.com/www.slettens.dk/