Spring til indhold

Medlemsmøde den 4. februar kl. 19:00

Nyheder | 

By Anders Smedstrup Mortensen

Godt nyt år – velkommen til sæson 2015 i Brønderslev Golfklub.

Vi starter den ny sæson allerede den 4. februar med et medlemsmøde, hvor vi håber på stor opbakning fra vore medlemmer, idet der er vigtige punkter på dagsordenen.

Før jul orienterede vi om det samarbejde, der er etableret med DGU for at finde veje og metoder til at få flere medlemmer i klubben. Som medlem af BG ønsker vi din hjælp og opbakning til dette projekt, så mød op og hør, hvad netop du kan gøre. DGU vil orientere om lignende projekter, som har givet synlige resultater i andre klubber, og lede os på vej i vort projekt.

På mødet vil du også få lejlighed til at møde vor nye kok – Rasmus Barkholdt Bjerg. Både han og vor pro Morten Hedegaard vil orientere lidt om hvordan sæson 2015 kommer til at se ud.

Som afslutning på mødet vil der blive orienteret lidt om det forventede resultat for 2014, om den forestående generalforsamling, samt om det store frivillige arbejde, der udføres af klubbens medlemmer.

Dette medfører følgende dagsorden:
– Flere medlemmer i Brønderslev Golfklub
– Resultat af undersøgelsen ”Golfspilleren i Centrum”
– Orientering og præsentation af vor nye kok
– Orientering fra vor pro
– Forventning til resultat for 2014
– Forestående generalforsamling
– Frivilligt arbejde i klubben

Mødet vil have en varighed af ca. 2 timer, og klubben er vært ved kaffe og kage.

Tilmelding senest den 1. februar til: info(at)broenderslevgolfklub.dk, eller på tlf. 98823281.

På gensyn den 4. februar.

Kommunikationsudvalget/Brønderslev Golfklub.01/15