Spring til indhold

Medlemsmøde den 10. februar kl. 19:00

Nyheder | 

By Anders Smedstrup Mortensen

Vi afholder årets første medlemsmøde, og håber på at mange møder op.

Ulla har udsendt dagsordenen som omfatter en orientering om den økonomiske situation, noget om at vi vender sløjferne fra sæsonstart, noget om ny rating af banen og nye golfregler. Vi skal også høre nyt fra vor nye pro Morten Hedegaard og hvad han har gang i før sæsonstart. Der bliver orienteret om banepleje og hvorfor vi måske en gang imellem “forstyrrer” spillerne og vi skal høre om træning af vore juniorspillere.

Efter det ordinære møde vil der blive mulighed for at lære at bruge vor hjertestarter – dog kun for dem der ikke tidligere har været på kursus.

For at vi kan sikre pladser til alle bedes man tilmelde sig hos Ulla senest fredag den 7. februar.

På gensyn

KOMMUNIKATIONSUDVALGET