Medlemsmøde 23. september. | Brønderslev Golfklub

Medlemsmøde 23. september.

 

Husk det annon­ce­re­de med­lem­s­mø­de man­dag den 23. sep­tem­ber kl. 19:00.

På mødet vil der bli­ve ori­en­te­ret om klub­bens øko­no­mi, om vor nye pro, om over­dæk­ning af udslags­ste­der, om at hjæl­pe klub­ben og om andre sager der rører sig i klubben.

Som nyt punkt vil der bli­ve ori­en­te­ret om klub­bens del­ta­gel­se i DGU s lands­dæk­ken­de med­lems- og gæsteundersøgelse.

Klub­ben giver kaf­fe med til­be­hør – så ring til Ulla og til­meld dig – så vi ved hvor man­ge vi bliver.

Husk – det er din klub – og ud over infor­ma­tion om klub­bens “til­stand”, så hyg­ger vi os sam­men i et par timer.

 

Besty­rel­sen i Brøn­der­s­lev Golfklub