Spring til indhold

Medlemsinfo juli 2014

Nyheder | 

By Anders Smedstrup Mortensen

Sædvanligvis orienterer bestyrelsen lidt omkring rigets tilstand, når halvdelen af sæsonen er gået. Halvdelen af 2014 er gået men heldigvis langt fra halvdelen af golfsæsonen.

Med nærværende ønsker vi ganske kort at orientere om aktuelle ting.

1.  Økonomi
Klubbens økonomiske resultat efter de første 5 mdr. af året er tilfredsstillende med en positiv afvigelse fra budgettet. Desværre må vi på indtægtssiden konstatere en lavere kontingentindtægt. Det opvejes heldigvis af en større greenfee indtægt samt en pæn udvikling af sponsorindtægter. På udgiftssiden kan vi glæde os over, at det er lykkedes at holde omkostninger til såvel bane samt administration under budgettet. Resultatet af en meget omkostningsbevidst styring, ikke mindst af vore ansatte i klubben.

Vi forventer til året som helhed at kunne leve op til det opstillede budget.

2. Medlemstilgang og afgang 
Afgang af medlemmer har i store træk været som forventet. Desværre har tilgangen ikke kunnet indfri vore forhåbninger. Men vi har et pænt antal medlemmer under uddannelse og vi håber, at det munder ud i et varende medlemskab. Men det gælder stadig mere end nogensinde, at vi alle optræder som gode ambassadører for klubben og forsøger at trække nye medlemmer til.

3. Greenfee
Antallet af greenfee gæster har frem til udgangen af maj udviklet sig meget positivt. I forhold til sidste år på samme tidspunkt har der været en stigning på 336. Det gode forårsvejr og den gode bane har haft stor indflydelse. Vi håber den positive udvikling vil fortsætte hen over sommeren. Vi gentager succesen med ½ greenfee til alle i juli og august måned.

4.  Indvielse af overdækning 
Som alle bekendt indviede vi d. 28. juni overdækningen af vore udslagspladser. Vi synes, at det blev en rigtig god dag for Brønderslev Golfklub med efterfølgende god omtale i presse m.m. Sportsudvalget og Morten Hedegaard arbejder nu på et regelsæt omkring benyttelse af faciliteten. Som nævnt under indvielsen er portene bestilt og vil blive monteret i løbet af sommeren. Morten vil herefter have mulighed for at forberede vintertræning indendørs.

I forbindelse med indvielsen overbragte 3 af klubbens medlemmer –  Henning Sørensen -1728, Poul Sørensen – 2992, Jørgen Abildgaard – 2643 – klubben en lykønskningsgave i form af 1 stk. gavekort på kr. 330 til indkøb af 1 stk. hestekastajnetræ. Klubben er meget taknemmelig for gaven, der i samråd med giverne vil blive plantet i et område ved green på blå 4.

5.  Søren Kjeldsen Cup
Sportsudvalget kan igen i år med glæde meddele, at der vil blive afholdt Søren Kjeldsen Challenge. Arrangementet gennemføres d. 3. august og sportsudvalget er meget taknemmelig for, at Søren Kjeldsen igen i år vil gennemføre dette fantastiske arrangement. Som tidligere år er det et tilbud til alle nordjyske golfklubber om at lade 2 af deres bedste juniorer ”lege” professionel golfspiller for 1 dag. Der vil blive undervist om formiddagen og afholdt clinic på rangen og om eftermiddagen slagspil.

Brønderslev Golfklub er Søren Kjeldsen meget taknemmelig for at ville afse tid og penge og herved gøre det muligt at gennemføre arrangementet.

God sommer ønskes alle klubbens medlemmer.
Bestyrelsen – Brønderslev Golfklub