Spring til indhold

Maraton golf

Nyheder | 

By Anders Smedstrup Mortensen

Med nærværende ønsker jeg på bestyrelsens vegne at rette en stor tak til alle involverede i det gennemførte golfarrangement – Maratongolf -. Primært skal takken rettes til vores pro – Morten Hedegaard – som initiativtager til arrangementet. Dernæst en stor tak til alle sponsorer. Her skal nævnes klubbens medlemmer, firmaer og Nike. Derudover skal der lyde en stor tak for den store opbakning til arrangementet af klubbens medlemmer samt hjælp af caddies og hjælp i huset til styring af arrangementet og ikke at glemme medlemmers servering til styrke af fysikken i form af kage op chokolade.

Formålet med at gennemføre arrangementet var Mortens hjælp til klubben til at skaffe den sidste nødvendige finansiering til en færdiggørelse af den igangværende overbygning af udslagssteder. Slutresultatet blev på i alt kr. 42.558. Et fantastisk resultat, der langt har overgået forventningerne. Beløbet skal specielt anvendes til de nødvendige indkøb af porte m.m., hvilket er nødvendigt for at Morten kan opbevare sit udstyr, gennemføre vintertræning m.m.

Brønderslev Golfklub er stolt og glad over, at vi nu på lige fod med andre store klubber kan gøre brug af vore faciliteter uanset vejrlig. Det vil komme alle vore medlemmer til gode både under egen træning samt ved undervisning af proen.

Det er imidlertid en kendsgerning, at uden den store opbakning fra vore elitespillere og sportsudvalg, ville arrangementet ikke kunne gennemføres. Specielt en stor tak til Mette Lundin, Ulla m.fl. samt til hver enkelt elitespiller. Uden Jeres store engagement i projektet var målet ikke nået. Det lover godt for Brønderslev Golfklub, når ungdommen sætter sig i spidsen.

Ove Pedersen