Klub­ben er star­tet i 1990 og som med­lem­mer kan opta­ges mænd over 60 år .

Vi spil­ler hver man­dag, hvor vi mødes i klubhu­set sene­st kl. 8,45 .  Vi afvik­ler en mogen­sam­ling og slut­ter med at træk­ke lod om hvem vi spil­ler sam­men med den­ne dag. Vi går ud fra kl. 9,00 på 2 sløj­fer. Der er mulig­hed for at til­mel­de sig 9 hul­lers run­de. Vi er pt. 30 med­lem­mer i klub­ben, og vil ger­ne være flere.
Kon­tin­gent udgør kr. 150,00 i kvar­ta­let. Vi spil­ler hele året, så det bli­ver ca kr. 600 i årlig kon­tin­gent. Vi bru­ger pen­ge­ne til spis­ning, når vi nog­le gan­ge årligt  afvik­ler tur­ne­rin­ger med spis­ning . Vi har også en årlig tur til en anden bane i Nordjylland.

Gæste­spil­le­re er vel­kom­ne til at del­ta­ge. Det koster kr. 20,00 incl. mor­gen­sam­ling. Så kan du selv ople­ve, hvem der er med hos mandagsdrengene. 

Ledel­sen for man­dags­dren­ge er:

Over­me­ster Bjørn Gyland
bjorn.gyland@gmail.com
Tlf.: 9883 1316

Kas­se­me­ster Ole Schwarz
oleschwarz@stofanet.dk
Mobil: 23 92 30 68

Hov­me­ster Tor­ben Sletten
tovetorben.sletten@gmail.com
Tlf.: 24 66 03 56

Brik­me­ster Pal­le Hansen
palle@normann.me
Tlf.: 9882 3082