Spring til indhold

Nyt fra bestyrelsen – oktober

Nyheder | 

By Anders Smedstrup Mortensen

Økonomi:

Økonomien følger budgettet indtil videre, hvilket blandt andet skyldes flere greenfeespillere og flere nye medlemmer end budgetteret.

Medlemstal: Vi har nu i alt inklusive prøvemedlemmer 1066 medlemmer og vi har i sommer haft positiv tilgang af greenfeespillere.

Greenfeepriserne fastholdes på kr. 400,00 på stor bane i 2018, men nedsættes på hvid bane til kr. 150,00, da vi skal matche andre ’pay and play’ baner og flere har givet udtryk for, at prisen afholdt nogen fra at spille. Vi har igen i år også fået besøg af dejligt mange gæster fra vores samarbejde i Golfring Nordjylland

Øster Brønderslev Sparekasses Fond har givet kr. 20.000,00 til læskur, der skal stå på teestedet på rød 4 – green rød 3

Brunder Nedbrydning har givet et starterskur til teestedet på rød 1.

SE fonden har givet kr. 50.000,00 til nye skraldespande og bænke på banerne.

Der vil blive orienteret yderligere på medlemsmødet den 6. november.

Taget:
Vi vil påbegynde reparation af tag medio oktober. De store ovenlyskasser fjernes og der bliver lavet ovenlysvinduer, der flugter taget i energivenligt 3 lags glas. Den nuværende konstruktion kan ikke bære kasserne og slet ikke hvis der kommer energivenligt glas i. At reparere den nuværende konstruktion med energiglas er uden for vores økonomiske rammer.

Vi har fået kr. 125.000,00 i kompensation fra TRYG og kr. 70.000,00 fra Brønderslev Kommune til hjælp.

Der vil blive orienteret yderligere af klubhusansvarlig Jens Jørn Krogh Jensen på medlemsmødet den 6. november.

Turneringer:
Der er blevet afholdt Sponsorturnering, Aldersbestemte klubmesterskaber og Frivillighedsturnering. Alle med lidt regn og våde baner, men heldigvis har der været godt humør og fin deltagelse. Dog ville det være godt hvis flere vil stille op til aldersbestemt klubmesterskab, så det kan blive en rigtig festdag.

Vi har også fået den glædelig nyhed, at vores 4. division Herrer, hvor Martin Knudsen er holdkaptajn er rykket op i 3. division. Det betyder at alle vores hold rykkede op i år. Fantastisk

Resultaterne fra de forskellige turneringer kan ses på klubbens hjemmeside og facebookside.

Næste år bliver vi værter for Danmarksmesterskabet for 2 generationer den 30.06 + 01.07.2018

Facebook:
Hurra for facebook. Det har givet os fantastisk reklame, at benytte det til markedsføring.

I tiden 1.-31. august 2017 er vores resultat at 43.884 har fået vores opslag.

26.030 har ’synes godt om’, kommenteret eller delt vores opslag.

Vores annonce har fået 959 klik på video eller link til hjemmeside.

42.460 gange er annoncen blevet vist og 22.382 personer har set den.

Erhvervsnetværk:
Det ser ud til, at der nu bliver etableret et erhvervsnetværk i Brønderslev Golfklub, som har vært et stort ønske for klubben længe.

Det er ikke nødvendigt at spille golf for at være med.

Det er en rigtig spændende nyhed, som vi glæder os til at få ind i huset.

Hvis du vil vide mere så kontakt Henrik Thomsen på tlf. 23643939 eller mail henrik@podi.dk

Vær opmærksom:
Pas på med at træde på speederen når I kører ud og ind af parkeringspladsen. Nogle medlemmer oplever, at de må springe for livet, når der køres lidt for stærkt på parkeringspladsen. Det er specielt biler, der kommer til og fra bagrummet, der har fartglæde.

Det er også vigtigt at sænke farten på Golfvejen. Vi har fået en venlig anmodning om at vise hensyn til ridepigerne, der går med deres heste. Så sænk farten og tag hensyn; selv 30 km i timen er for meget, når man skal forbi en pige, der går med en hest.

Kørsel og færden på banen:
Jeg er helt bevidst om at nogle, ja måske mange synes, at det er fjollet og forkert, at der ikke må køres med trolley mellem green og bunker og helt bevidst vælger at gøre det alligevel. Det er altså forbudt og der er en god grund til det. Det gælder også kørsel med buggy.

Selv til aldersbestemt klubmesterskab kunne man se mange spor efter trolleys mellem bunker og green og endda på den meter, der er som forgreen rundt om green. Det er ikke ok.

Hvis der ikke er en bunker, så hold venligst en afstand til forgreen på 2-3 meter

Læg riven i bunkeren og ret nedslagsmærker op

Rensning af sko og vogne:
Vogne skal renses ved bagrummet.

Sko kan renses ved klubhusets 3 steder. Og fej så venligst græs sammen efter jer.

Hvis der renses vogne på pladsen ved klubhuset, ligner det hurtigt et værre svineri, for der er desværre for mange, der ikke har ’mor’ med til at feje sammen efter sig, og ikke har lært at gøre det selv.

Der er kun medlemmerne selv til at holde området omkring og til dels i klubhuset, så derfor er det også velset, at rense sine sko inden man går ind på terrassen eller ind i klubhuset.

Vi arbejder på en god løsning, så det bliver nemmere at komme af med græsset vi blæser af skoene. Vi vil også gerne finde en bedre løsning til rensning af bagvogne. Så gode forslag modtages.

Frivillige:
Alle vores frivillige var desværre ikke med til Frivillighedsturneringen.

Stor tak til alle, der gennem hele året hjælper med at få klubben til at fungere. Vi kan fra bestyrelsens side ikke takke nok for den indsats, der gøres omkring banen, klubhuset, nye medlemmer, administrationen, sport og turneringer m.v.

Medlemsmøde den 6. november klokken 19.00

Vi håber rigtig mange vil møde op og fejre vores dygtige spillere samt høre uddybende nyt om økonom, bane og klubhus. Der vil endvidere blive intro til golføvelser. Indbydelse med program udsendes snart.

På bestyrelsens vegne
Formand Kirsten Juel Jensen