Spring til indhold

Lokalregel E-5

Nyheder | 

By Anders Smedstrup Mortensen

Vi har i Brønderslev Golfklub valgt at indføre regel E-5 som lokalregel. Dette gøres for at fremme spilletempoet på banen.

Reglen anvendes, når du har slået din bold out of bounds – eller har mistet den på anden måde.

Regel E-5 tillader spilleren at droppe i lempelsesområdet mellem det punkt, hvor bolden anslås at være mistet og kanten af fairway på hullet, der spilles. Punktet må ikke være nærmere flaget.

Anvendelse af regel E-5 koster spilleren 2 strafslag.

Se visuel beskrivelse af regel E-5 HER

Læs den fulde beskrivelse af regel E-5 her under.

Standard lokalregel E-5

“Når spillerens bold ikke er fundet, eller det er en kendsgerning eller så godt som sikkert, at den er out of bounds, kan spilleren fortsætte som følger frem for at spille fra forrige sted. Med to strafslag kan spilleren tage lempelse ved at droppe den oprindelige bold eller en anden bold i dette lempelsesområde (se Regel 14.3):

To skønnede referencepunkter:

(a)Bold-referencepunkt:
Det punkt, hvor den oprindelige bold skønnes: At være kommet til at ligge stille på banen, eller Senest at have krydset banens ydre grænse på vej out of bounds.

(b) Fairway-referencepunkt: Punktet på fairway på det hul, der spilles, der er nærmest bold-referencepunktet, men ikke nærmere hullet end dette. I denne lokalregel betyder “fairway” enhver del af det generelle område, klippet til fairwayhøjde eller lavere. Hvis en bold skønnes at være mistet på banen, eller senest krydsede banens ydre grænse før begyndelsen af fairwayen, kan fairway-referencepunktet være en græssti eller et teeområde for det hul, der spilles, som er klippet til fairwayhøjde eller lavere.

Størrelse på lempelsesområdet baseret på referencepunkter :
Overalt mellem En linje fra hullet gennem bold-referencepunktet (og inden for to køllelængder på ydersiden af den linje), og En linje fra hullet gennem fairway-referencepunktet (og inden for to køllelængder til fairwaysiden af den linje). Men med disse begrænsninger: Grænser for placering af lempelsesområde: Skal være i det generelle område, og Må ikke være tættere på hullet end bold-referencepunktet.

Når spilleren har sat sin bold i spil efter denne lokalregel:
Den oprindelige bold er ikke længere i spil, og må ikke spilles. Dette er gældende, selvom bolden er fundet på banen inden udgangen af tre minutters søgetid (se Regel 6.3b).

Men spilleren må ikke bruge denne lempelsesmulighed for den oprindelige bold, når:
Det er en kendsgerning eller så godt som sikkert, at bolden er kommet til at ligge stille i et strafområde, eller Spilleren har spillet en provisorisk bold fra forrige sted (se Regel 18.3).

En spiller må bruge denne lempelsesmulighed for en provisorisk bold, der ikke er fundet, eller der, som en kendsgerning eller så godt som sikkert, er out of bounds. Straf for at spille en bold fra forkert sted i strid med lokalregel: Generel straf efter: Regel 14.7a.”