Kursus vedr. de nye golfregler

Nu fal­der jules­ne­en hvid, så ved vi julen kommer.……

Julen sig nær­mer. Og vi, i Hcp- og Rege­l­ud­val­get, har lavet den per­fek­te gave til BG-golf’eren.

Et rege­l­op­da­te­rings­kur­sus – gra­tis – og det tager kun 2–3 timer. Kur­set foku­se­rer på ændrin­ger­ne til gol­freg­ler­ne, som træ­der i kraft 1. Janu­ar 2019.

Brug neden­stå­en­de link og til­meld dig den dato, som pas­ser dig bedst.

Dato­er­ne er:

  • 28.01.2019
  • 04.02.2019

  • 18.03.2019

Der er plads til 75 del­ta­ge­re på hvert kur­sus. Bli­ver der fyldt op på alle dato­er laver vi nog­le fle­re kurser.

På kur­set bli­ver der mulig­hed for, at købe de for­skel­li­ge regel­ma­te­ri­a­ler, som DGU udgiver.

Link til Gol­f­box-til­mel­ding: Tryk her

Udover Rege­l­op­da­te­rings­kur­ser­ne plan­læg­ger vi også, at besø­ge “klub­ber­ne i klub­ben” – så der vil bli­ve fle­re mulig­he­der for at høre om regelopdateringerne.

I ønskes alle en god jul og godt nytår.

På Hcp- og Rege­l­ud­val­gets vegne

Lars Hahn Rasmussen