Klubmestre 2019

I en dej­lig sen­som­mer wee­kend, som trod­se­de mete­o­r­o­lo­ger­ne vær­ste for­ud­si­gel­ser, afholdt Brøn­der­s­lev Gol­f­klub de årli­ge klub­mester­ska­ber i wee­ken­den 31. august‑1. september.

Lør­da­gens run­der blev afvik­let i næsten per­fekt gol­f­vejr – solskin, pæne tem­pe­ra­tu­rer og kun begræn­set vind – hvor­for der også blev ind­le­ve­ret man­ge pæne sco­res. I fle­re af ræk­ker­ne var der efter lør­da­gens run­der, kun 2 points for­skel på øver­ste og neder­ste plads på præ­mieskam­len, og der­med lagt op til en spæn­den­de afslut­ten­de run­de søndag.

Og spæn­den­de blev det! Søn­da­gens vejr var sta­dig ”golf-ven­lig”, men en til­ta­gen­de vind gav i løbet af dagen udfor­drin­ger, hvis sla­ge­ne var lidt upræcise.
I fle­re af ræk­ker­ne holdt spæn­din­gen helt frem til sid­ste hul, før klub­meste­ren blev fun­det. I to af ræk­ker­ne måt­te der endog omspil til, før en afgø­rel­se blev truf­fet. Omspil­let fore­går ved at spil­le det 18. hul, ind­til en vin­der er fundet.

I klas­sen Mida­ge Her­rer, før­te Jan Feld­borg over Mads Hede­gaard med 2 slag efter lør­da­gens run­de. Efter 3 hul­ler af søn­da­gens run­de, hav­de Mads udlig­net førin­gen og brag­te sig i spid­sen efter 5 hul­ler. Efter 17. hul før­te Mads med 2 slag, men da han afslut­te­de 18. hul med en bogey og Jan med en bir­die, stod de lige og skul­le der­for en ekstra tur ned ad 18. hul, for at fin­de vin­de­ren. Det trak Mads sig ud af som vin­der, med en, efter eget udsagn, vel­spil­let birdie.

I damer­nes Åbne Mester­ska­ber, før­te Lisa Maria Rii­se Simon­sen med et enkelt slag over Han­ne Kri­sten­sen efter lør­da­gens run­de. I løbet af søn­da­gens run­de skif­te­de førin­gen fle­re gan­ge under­vejs og efter det afslut­ten­de 18. hul, var også de to lige og skul­le der­med i omspil. Lisa Maria trak sig sej­r­rigt ud af den kamp, med en par på før­ste omspilshul.

Han­ne Kri­sten­sen brag­te sig yder­li­ge­re i fokus i wee­ken­den, da hun på lør­da­gens anden run­de lave­de hole-in-one på hul 3 på blå sløjfe.

Stort til­lyk­ke til Han­ne og til de nye klubmestre. 😊

Klik for at se de nye klubmestre 2019