Klubmesterskaber i golf – Brønderslev Golfklub

I wee­ken­den den 19. og 20. august afholdt Brøn­der­s­lev Gol­f­klub de åbne klubmesterskaber.

Der blev spilet 2 x 18 hul­ler lør­dag og 1 x 18 hul­ler søn­dag. Vej­ret var fint bort­set fra enkel­te kraf­ti­ge byger og lidt tor­den. Blandt del­ta­ge­ne i mester­skabs­spil­let var der gen­gan­ge­re fra eli­ten, som den 2. og 3. sep­tem­ber skal spil­le om det dan­ske klubmesterskab.

Resul­ta­tet blev som følger:Klub­mester­skab for Damer:

1. Mat­hil­de Tan­d­rup Laust­sen 270 slag
2. Han­ne Kri­sten­sen 273 slag
3. Mia Niel­sen 280 slagKlub­mester­ska­be for herrer:

1. Jakob Kol­lerup 209 slag
2. Fre­de­rik Kjet­trup 211 slag
3. Mor­ten Hede­gaard 214 slag

Det skal til­fø­jes at Mads Hede­gaard og Tobi­as Krogh Dals­gaard også slut­te­de med 214 slag, men da Mor­ten Hede­gaard var bedst på de sid­ste 36 hul­ler blev han nr. 3.

De alders­be­stem­te mester­ska­ber spil­les den 9. og 10. september.