Klubmesterskaber i Brønderslev Golfklub

I wee­ken­den d. 25.–26. august, afhold­tes de årli­ge klub­mester­ska­ber i Brøn­der­s­lev Golfklub.

Vej­ret viste sig fra sin ven­li­ge side, med for­nuf­ti­ge tem­pe­ra­tu­rer og drilsk vind om søn­da­gen, da det rekord­s­to­re antal del­ta­ge­re kæm­pe­de om tit­ler­ne i både de åbne og alders­be­stem­te mesterskaber.

I fle­re af ræk­ker­ne var der spæn­ding til det sid­ste, da man skul­le helt hen til 18. hul om søn­da­gen, før klub­meste­ren blev fundet.

Spæn­din­gen og stem­nin­gen i klub­ben blev løf­tet yder­li­ge­re, da der under søn­da­gens run­de ind­løb mel­din­ger om en hole in one i fører­bol­den for damerne.
Og gan­ske rig­tigt – da damer­ne kom ind, kun­ne Git­te Rune skri­ve under på et sco­re­kort, hvor hun blot brug­te en enkelt slag på hul 5 på blå sløj­fe. Hun blev behø­rigt hyl­det, mens de øvri­ge del­ta­ge­re nød en lil­le whisky.

Efter præ­mie­over­ræk­kel­sen, sam­le­des vin­der­ne til det næsten obliga­to­ri­ske hop­pe-bil­le­de på 18. gre­en. Det viste sig dog lidt for svært, hvor­for vi blot brin­ger et almin­de­ligt bil­le­de af vin­der­ne i ste­det. ? Stort til­lyk­ke til jer alle

Årets klubmestre blev:

Ræk­ke: Damer

 

Pos Navn Total
1 KRISTENSEN, Han­ne 251
2 NIELSEN, Mia 254
3 LAUSTSEN, Mat­hil­de Tandrup 256

 

Ræk­ke: Herrer

 

Pos Navn Total
1 LAUSTSEN, Malt­he Tandrup 213
2 HEDEGAARD, Mads 217
3 SØRENSEN, Nico­lai 219

 

Ræk­ke: Juni­or Piger

 

Pos Navn Total
1 LAUSTSEN, Mat­hil­de Tandrup 162

Ræk­ke: Juni­or Drenge

 

Pos Navn Total
1 ARENTSEN, Nico­lai 159
2 NIELSEN, Mar­kus 160
3 MARIEGAARD, Mik­kel 186

 

Ræk­ke: Medi­o­rer Herrer

 

Pos Navn Total
1 LAUSTSEN, Malt­he Tandrup 141
2 SØRENSEN, Mat­hi­as Lindholm 147
3 THOMASEN, Jonas 151

 

Ræk­ke: Mida­ge Damer

 

Pos Navn Total
1 NIELSEN, Mia 170
2 KRISTENSEN, Met­te Toft 183

 

Ræk­ke: Mida­ge Herrer

 

Pos Navn Total
1 HEDEGAARD, Mads 144
2 SØRENSEN, Nico­lai 147
3 SØRENSEN, Lars Henning 148

Ræk­ke: Seni­or Damer

 

Pos Navn Total
1 KRISTENSEN, Han­ne 163
2 RUNE, Git­te 168
3 SCHOU, Char­lot­te Kieler 191

 

Ræk­ke: Seni­or Herrer

 

Pos Navn Total
1 GADEBERG, Hen­rik 162
2 JOHANNESEN, Micha­el 163
3 ANDERSEN, Lars Birk 169

 

Ræk­ke: Vete­ran Damer

 

Pos Navn Total
1 SKOVGAARD, Berit 178
2 CHRISTIANSEN, Else Lange 179
3 ROSTGAARD, Else­beth 193

 

Ræk­ke: Vete­ran Herrer

 

Pos Navn Total
1 KNUDSEN, Mor­ten 166
2 MORTENSEN, Jens Jørgen 182
3 DISSING, Svend 186

 

Ræk­ke: Super-Vete­ran Damer

 

Pos Navn Total
1 JENSEN, Kir­sten Juel 191
2 REFSTRUP, Han­ne 204
3 DAM, Lis 205

 

Ræk­ke: Super-Vete­ran Herrer

 

Pos Navn Total
1 NICHOLAS, Bar­ry 176
2 PALLESEN, Kurt 180
3 LOSANGE, Emil 181