Klub​Bonus​.dk kort

Få et gra­tis Klub​Bonus​.dk kort og optj­en bonus til BRØNDERSLEV GOLFKLUB hos Shell Express og andre

BRØNDERSLEV GOLFKLUB har ind­gå­et en afta­le med Klub​Bonus​.dk. Den­ne afta­le gør, at du kan optje­ne pen­ge til klub­ben – uden at det koster dig noget. Hvis du får et gra­tis Klub​Bonus​.dk kort og bru­ger det, når du alli­ge­vel hand­ler hos de virk­som­he­der, der er med, får BRØNDERSLEV GOLFKLUB en bonus. Det er helt gra­tis for dig at være med. Din pris for den vare, du køber, er den sam­me som ellers. Ene­ste for­skel er, at BRØNDERSLEV GOLFKLUB får en bonus oveni. Den bonus kan vi sag­tens bru­ge til glæ­de for klub­bens akti­ve og fri­vil­li­ge. Vi håber, du vil være med. Klik her og få et gra­tis Klub​Bonus​.dk kort.

BRØNDERSLEV GOLFKLUB får feks.x bonus, når du bru­ger dit kort hos Shell Express bilvask.

Per­fect wash kr.5,- i bonus, Per­fect Shine kr. 10,- i bonus.

 Med et Shell Express kort er der yder­li­ge­re rabat på dis­se 2 vaske. 

Se mere om fir­ma­er­ne og bonus på www​.klub​bonus​.dk

 

Meld dig til Klub​Bonus​.dk med det sam­me. Det er gra­tis. Klik her og få et gra­tis Klub​Bonus​.dk kort.

Ven­li­ge hilsener

BRØNDERSLEV GOLFKLUB