Tirs­dag­spi­ger­ne byder nye såvel som gam­le med­lem­mer vel­kom­men til sæson 2019, som begyn­der 2. april. Pro­gram læg­ges på hjem­mesi­den og hæn­ger i damer­nes omklæd­nings­rum sene­st medio marts.

Vi er en dame­klub, som spil­ler hver tirs­dag. Vi læg­ger vægt på både det sport­s­li­ge og hyg­ge­ligt samvær. Alle kan være med – blot man har til­la­del­se til at gå på den sto­re bane.

Vi går ud på to sløj­fer, de der ind­går i dagens bane. Der spil­les både 18 og 9 hul­ler. Vi møder sene­st kl. 8.30. Kl. 8.40 stil­les der hold ved hjælp af lod­træk­ning blandt de afle­ve­re­de sco­re­kort. Alt­så spil­ler vi med man­ge for­skel­li­ge i løbet af sæso­nen. Sco­re­kort udfyl­des efter at hol­de­ne har fået til­delt bane. Det er vig­tigt at over­hol­de tiden, da før­ste start­tid er kl. 9.00.

Efter afslut­tet spil­ler­un­de hyg­ger vi os på ter­ras­sen eller i klubhu­set.

Ind imel­lem er der fæl­les­spis­ning. Dato­er frem­går af pro­gram­met. På dis­se dage er der præ­mi­er.

I løbet af sæso­nen spil­ler vi 2 gan­ge med ”Mor­gen­fru­er­ne” fra Hir­ts­hals (i hhv. Hir­ts­hals og Brøn­der­s­lev) og 1 gang med ”Man­dags­dren­ge­ne” (i Brøn­der­s­lev).

Til Sct. Hans Mat­chen slår vi efter Edel’s og Else’s flot­te hek­se, med efter­føl­gen­de fæl­les­spis­ning. Husk Jeres flot­te hat­te. Der er præ­mie til den flot­te­ste hat.

Vi har feri­e­golf i juli måned, hvor de, der møder op, selv stil­ler hold.

Når der er vin­ter­golf møder vi kl. 9.00 og slår ud kl. 9.15. De, der møder op, stil­ler selv hold.

Kon­tin­gent for sæso­nen er 400 kr. Der beta­les via bank til kon­to: Reg. nr. 5655 kon­to 0746–867–972, sene­st tirs­dag 26.03.2019.

Husk at angi­ve navn.

Gæster er vel­kom­ne på tirs­da­ge med * i pro­gram­met. Gæs­te­gre­en­fee er 20.00 kr. pr. gang.

Vi ser frem til en for­nø­je­lig sæson.

PROGRAM 2019

Vel­kom­men til en ny sæson med hyg­ge, spil og for­hå­bent­lig godt vejr.

Uge Måned Dato Spil Sløj­fer Fæl­les­spis.
14 April 2. Sæson­start Rød-Blå og Blå-Gul Gra­tis
15 9.* Stab­le­ford Blå-Gul og Gul-Rød
16 16.* Stab­le­ford Gul-Rød og Rød-Blå
17 23.* Stab­le­ford Rød-Blå og Blå-Gul
18 30.* Stab­le­ford Blå-Gul og Gul-Rød
19 Maj 7.* Stab­le­ford Gul-Rød og Rød-Blå
20 14.* Stab­le­ford Rød-Blå og Blå-Gul
21 21. Besøg af Mor­gen­fru­er­ne Blå-Gul Gra­tis
22 28.* Stab­le­ford Gul-Rød og Rød-Blå
23 Juni 4.* Stab­le­ford Rød-Blå og Blå-Gul
24 11. Man­dags­dren­ge­ne Gul-Hvid Beta­le
25 18. Sct. Hans match Gul-Hvid Beta­le
26 25.* Stab­le­ford Rød-Blå og Blå-Gul
27 Juli 2.* Feri­e­golf Blå-Gul og Gul-Rød
28 9.* Feri­e­golf Gul-Rød og Rød-Blå
29 16.* Feri­e­golf Rød-Blå og Blå-Gul
30 23.* Feri­e­golf Blå-Gul og Gul-Rød
31 30.* Feri­e­golf Gul-Rød og Rød-Blå
32 August 6.* Stab­le­ford Rød-Blå og Blå-Gul
33 13.* Stab­le­ford Blå-Gul og Gul-Rød
34 20.* Stab­le­ford Gul-Rød og Rød-Blå
35 27. Besøg hos Mor­gen­fru­er Blå-Gul Gra­tis
36 Sept. 3.* Stab­le­ford Blå-Gul og Gul-Rød
37 10.* Stab­le­ford Gul-Rød og Rød-Blå
38 17.* Stab­le­ford Rød-Blå og Blå-Gul
39 24.* Stab­le­ford Blå-Gul og Gul-Rød
40 Okt. 1. Sæso­n­af­slut­ning Gul-Hvid Gra­tis
49 Dec. 3. Jule­frokost. Pak­ke­spil. Beta­le
  • bety­der, at gæster kan spil­le med.

Vi ønsker alle en rig­tig god sæson

Bodil Sand    61 70 69 44
bodilsand@hotmail.com

Kir­sten Zieg­ler   30 33 83 39
kirstenmarieziegler@gmail.com

Kir­sten Pape Ander­sen 24 80 97 34
kpa@nordfiber.dk                                      

Ben­te Budol­f­sen 61 45 79 41
bab@bbnpost.dk