Tirs­dag­spi­ger­ne
Tirs­dag­spi­ger­ne byder nye såvel som gam­le med­lem­mer vel­kom­men til sæson 2022.

Sæso­nen begyn­der tirs­dag den 5. april. Pro­gram læg­ges på hjem­mesi­den og hæn­ges op i damer­nes omklæd­nings­rum sene­st medio marts.

Vi er en dame­klub, som spil­ler hver tirs­dag. Vi læg­ger vægt på både det sport­s­li­ge og hyg­ge­ligt samvær. Alle kan være med – blot  man har til­la­del­se til at gå på den sto­re bane.
Vi går ud på to sløj­fer, de der ind­går i Dagens bane. Der spil­les både 18 og 9 hul­ler. Se program.

Vi møder sene­st kl. 8.30. Kl. 8.40 stil­les der hold ved hjælp af lod­træk­ning blandt de afle­ve­re­de sco­re­kort. Alt­så spil­ler vi med man­ge for­skel­li­ge i løbet af sæso­nen. Det er vig­tigt at over­hol­de tiden, da før­ste start­tid er kl. 9.00.

Efter afslut­tet spil­ler­un­de hyg­ger vi os på ter­ras­sen eller i klubhuset.

Ind imel­lem er der fæl­les­spis­ning. Dato­er frem­går af pro­gram­met. På dis­se dage er der præmier.

I løbet af sæso­nen spil­ler vi 1 gang på ude­ba­ne, 1 gang med ”Man­dags­dren­ge­ne” (i Brøn­der­s­lev) samt 1 gang en Hjemmematch.

Til Sct. Hans mat­chen slår vi efter Edel´s og Else‘s flot­te hek­se med efter­føl­gen­de fæl­les­spis­ning. Husk jeres flot­te hat­te. Der er præ­mie til den flot­te­ste hat.

Vi har feri­e­golf i juli måned, hvor de, der møder op, selv stil­ler hold.

Når der er vin­ter­golf møder vi kl. 9.00 og slår ud kl. 9.15. De, der møder op, stil­ler selv hold.

Til­mel­ding sker ved at ind­be­ta­le kontingent.

Kon­tin­gent for sæso­nen er 400 kr., som beta­les via bank til kon­to:

Reg. nr. 7375 kon­to 0004068327, sene­st tirs­dag 25.03.2022. Husk at angi­ve navn – Vig­tigt.

Brøn­der­s­lev Gol­f­klubs admi­ni­stra­tion vare­ta­ger Tirs­dag­spi­ger­nes konto.

Gæster er vel­kom­ne på tirs­da­ge med * i pro­gram­met. Gæste-gre­en­fee er 20 kr. pr. gang.

Vi ser frem til en for­nø­je­lig sæson.

Ven­lig hilsen

Ben­te Budol­f­sen  61457941                     Con­ny Brøn­den  29257354
bab@bbnpost.dk                                      cbawake@gmail.com

Eva Bjer­re­gaard  22607118                      Che­ryl Stri­ke  20464994
bjerregaardeva@gmail.com                      cheryl.fae.strike@gmail.com

Bodil Sand   61 70 69 44                           Kir­sten Zieg­ler  30 33 83 39
bodilsand@hotmail.com                            kirstenmarieziegler@gmail.com

PROGRAM 2022

Uge Måned Dato Spil Sløj­fer
18 hul­ler         9 huller
Spis­ning Gun­start
14 April 5 Sæson­start 12 og 9 huller Rød-Blå          Blå-Gul Gra­tis
15                * 12 Stab­le­ford Blå-Gul           Gul-Rød
16                * 19 Stab­le­ford Gul-Rød         Rød-Blå
17                * 26 Stab­le­ford Rød-Blå          Blå-Gul
18 Maj        * 3 Stab­le­ford Blå-Gul           Gul-Rød
19                * 10 Stab­le­ford Gul-Rød         Rød-Blå
20 17 Ude­ba­ne­tur til Hals Rød-Blå          Blå-Gul Beta­le
21                * 24 Stab­le­ford Blå-Gul           Gul-Rød
22                * 31 Stab­le­ford Gul-Rød         Rød-Blå
23 Juni 7 Man­dags­dren­ge­ne 12 huller Gul-hvid Gra­tis     X
24               * 14 Stab­le­ford Blå-Gul           Gul-Rød
25 21 Sct. Hans Match 12 huller Gul-Hvid Beta­le     X
26                * 28 Stab­le­ford Rød-Blå          Blå-Gul
27 Juli         * 5 Feri­e­golf Blå-Gul           Gul-Rød
28                * 12 Feri­e­golf Gul-Rød         Rød-Blå
29                * 19 Feri­e­golf Rød-Blå          Blå-Gul
30                * 26 Feri­e­golf Blå-Gul           Gul-Rød
31 August   * 2 Stab­le­ford Gul-Rød         Rød-Blå
32                * 9 Stab­le­ford Rød-Blå          Blå-Gul
33 16 Match 18 og 9 huller Blå-Gul           Gul-Rød Gra­tis
34                * 23 Stab­le­ford Gul-Rød         Rød-Blå
35                * 30 Stab­le­ford Rød-Blå          Blå-Gul
36 Sept.       * 6 Stab­le­ford Blå-Gul           Gul-Rød
37                * 13 Stab­le­ford Gul-Rød         Rød-Blå
38                * 20 Stab­le­ford Rød-Blå          Blå-Gul
39                * 27 Stab­le­ford Blå-Gul           Gul-Rød
40 Okto­ber 4 Sæso­n­af­slut­ning 12 huller Gul-Hvid Gra­tis     X
49 Decem­ber 6 Jule­frokost Beta­le

*Gæste­spil­le­re velkomne