Tirs­dag­spi­ger­ne
Tirs­dag­spi­ger­ne byder nye såvel som gam­le med­lem­mer vel­kom­men til sæson 2023.

Sæso­nen begyn­der tirs­dag den 28. marts 2023. Pro­gram læg­ges på Tirs­dag­spi­ger­nes hjem­mesi­de og hæn­ges op i damer­nes omklæd­nings­rum sene­st medio marts.

Vi er en dame­klub, som spil­ler hver tirs­dag. Vi læg­ger vægt på både det sport­s­li­ge og hyg­ge­ligt samvær. Alle kan være med – blot  man har til­la­del­se til at gå på den sto­re bane.
Vi går ud på to sløj­fer, de, der ind­går i Dagens bane. Der spil­les både 18 og 9 hul­ler. Se program.

Vi møder sene­st kl. 8.30. Kl. 8.40 stil­les der hold ved hjælp af lod­træk­ning blandt de afle­ve­re­de sco­re­kort. Alt­så spil­ler vi med man­ge for­skel­li­ge i løbet af sæso­nen. Det er vig­tigt at over­hol­de tiden, da før­ste start­tid er kl. 9.00.
Efter afslut­tet spil­ler­un­de hyg­ger vi os på ter­ras­sen eller i klubhuset.

Ind imel­lem er der fæl­les­spis­ning. Dato­er frem­går af pro­gram­met. På dis­se dage er der præmier.

I løbet af sæso­nen spil­ler vi 1 gang på ude­ba­ne, 1 gang med ”Man­dags­dren­ge­ne” (i Brøn­der­s­lev) samt 1 gang en Hjem­me­match. På dis­se dage er der præmier.

Til Sct. Hans mat­chen slår vi efter Edel´s og Else‘s flot­te hek­se med efter­føl­gen­de fæl­les­spis­ning. Husk jeres flot­te hat­te. Der er præ­mie til den flot­te­ste hat.

Vi har feri­e­golf i juli måned, hvor de, der møder op, selv stil­ler hold.

Når der er vin­ter­golf møder vi kl. 9.00 og slår ud kl. 9.15. De, der møder op, stil­ler selv hold.

Til­mel­ding til Tirs­dag­spi­ger­ne sker ved at ind­be­ta­le kontingent.

Kon­tin­gent for sæso­nen er 400,00 kr., som beta­les via bank til kon­to:

Reg. nr. 7375 kon­to 0004068327, sene­st tirs­dag 20.03.2023. Husk at angi­ve navn – Vig­tigt.

Brøn­der­s­lev Gol­f­klubs admi­ni­stra­tion vare­ta­ger Tirs­dag­spi­ger­nes konto.

Gæster er vel­kom­ne på tirs­da­ge med * i pro­gram­met. Gæste-gre­en­fee er 20,00 kr. pr. gang.

Vi ser frem til en for­nø­je­lig sæson.

Ven­lig hilsen

Bodil Sand   61 70 69 44  (Kon­takt­per­son)                     Kir­sten Zieg­ler  30 33 83 39
bodilsand@hotmail.com                                                kirstenmarieziegler@gmail.com

Ben­te Budol­f­sen  61 45 79 41                                        Con­ny Brøn­den  29 25 73 54
bab@bbnpost.dk                                                          cbawake@gmail.com

Karen Møl­ler 22 72 21 85                                              Che­ryl Stri­ke 20 46 49 94
karenmoller.vodskov@gmail.com                              cheryl.fae.strike@gmail.com

PROGRAM 2023

UGE MÅNED DATO SPIL 18 HULLER        9 HULLER SPISNING GUNSTART
13 Marts 28 Sæson­start 12 huller Gul-hvid Gra­tis X
14 April      * 4 Stab­le­ford Rød-Blå          Blå-Gul    
15                * 11 Stab­le­ford Blå-Gul           Gul-Rød    
16                * 18 Stab­le­ford Gul-Rød         Rød-Blå    
17                * 25 Stab­le­ford Rød-Blå          Blå-Gul    
18 Maj        * 2 Stab­le­ford Blå-Gul           Gul-Rød    
19                * 9 Stab­le­ford Gul-Rød         Rød-Blå    
20                * 16 Stab­le­ford

 

Rød-Blå          Blå-Gul    
21                * 23 Stab­le­ford Blå-Gul           Gul-Rød    
22   30 Man­dags­dren­ge 12 huller Gul-hvid Gra­tis  

X

 

23 Juni        * 6 Stab­le­ford Rød-Blå          Blå-Gul    
24               * 13 Stab­le­ford Blå-Gul           Gul-Rød    
25   20 Sct. Hans Match 12 huller Gul-Hvid Beta­le X
26                * 27 Stab­le­ford Rød-Blå          Blå-Gul    
27 Juli         * 4 Feri­e­golf Blå-Gul           Gul-Rød    
28                * 11 Feri­e­golf Gul-Rød         Rød-Blå    
29                * 18 Feri­e­golf Rød-Blå          Blå-Gul    
30                * 25 Feri­e­golf Blå-Gul           Gul-Rød    
31 August   * 1 Stab­le­ford Gul-Rød         Rød-Blå    
32                * 8 Stab­le­ford Rød-Blå          Blå-Gul    
33   15 Hjem­me­match 18, 9 huller Blå-Gul           Gul-Rød Gra­tis  
34                * 22 Stab­le­ford Gul-Rød         Rød-Blå    
35                * 29 Stab­le­ford Rød-Blå          Blå-Gul    
36 Sept. 5 Ude­ba­ne­match Blokhus Blå-Gul           Gul-Rød Beta­le  
37                * 12 Stab­le­ford Gul-Rød         Rød-Blå    
38                * 19 Stab­le­ford Rød-Blå          Blå-Gul    
39                * 26 Stab­le­ford Blå-Gul           Gul-Rød    
40 Okto­ber 3 Sæso­n­af­slut­ning 12 huller Gul-Hvid Gra­tis X
49 Decem­ber 5 Jule­frokost   Beta­le  

*Gæste­spil­le­re velkomne