Tirs­dag­spi­ger­ne byder nye såvel som gam­le med­lem­mer vel­kom­men til sæson 2020.

Vi begyn­der tirs­dag den 31.marts

Pro­gram læg­ges på hjem­mesi­den og hæn­ger i damer­nes omklæd­nings­rum sene­st medio marts.

Vi er en dame­klub, som spil­ler hver tirs­dag. Vi læg­ger vægt på både det sport­s­li­ge og hyg­ge­ligt samvær. Alle kan være med – blot man har til­la­del­se til at gå på den sto­re bane.

Vi går ud på to sløj­fer, de der ind­går i dagens bane. Der spil­les både 18 og 9 hul­ler. Vi møder sene­st kl. 8.30.

Kl. 8.40, stil­les der hold ved hjælp af lod­træk­ning blandt de afle­ve­re­de sco­re­kort. Alt­så spil­ler vi med man­ge for­skel­li­ge i løbet af sæso­nen. Sco­re­kort udfyl­des efter at hol­de­ne har fået til­delt bane. Det er vig­tigt at over­hol­de tiden, da før­ste start­tid er kl. 9.00.

Efter afslut­tet spil­ler­un­de, hyg­ger vi os på ter­ras­sen eller i klubhu­set.

Ind imel­lem er der fæl­les­spis­ning. Dato­er frem­går af pro­gram­met. På dis­se dage er der præ­mi­er.

I løbet af sæso­nen spil­ler vi 2 gan­ge med ”Mor­gen­fru­er­ne” fra Hir­ts­hals (i hhv. Hir­ts­hals og Brøn­der­s­lev) og 1 gang med ”Man­dags­dren­ge­ne” (i Brøn­der­s­lev).

Til Sct. Hans Mat­chen slår vi efter flot­te hek­se med efter­føl­gen­de fæl­les­spis­ning.

Husk Jeres flot­te hat­te. Der er præ­mie til den flot­te­ste.

Vi har feri­e­golf i juli måned, hvor de, der møder op, selv stil­ler hold.

Når der er vin­ter­golf møder vi kl. 9.00 og slår ud kl. 9.15. De, der møder op, stil­ler selv hold.

Kon­tin­gent for sæso­nen er 400 kr., som beta­les via bank til kon­to:

Reg. nr. 5655 kon­to 0746–867-972, sene­st tirs­dag 20.marts. Husk at angi­ve navn.

Gæster er vel­kom­ne på tirs­da­ge med * i pro­gram­met.

Gæster­nes gre­en­fee til klub­ben er 20 kr. pr. gang.

Vi ser frem til en for­nø­je­lig sæson.

PROGRAM 2020

Vel­kom­men til en ny sæson med hyg­ge, spil og for­hå­bent­lig godt vejr.

14 Marts 31 Sæson­start  12 hul­ler Rød-Blå og Blå-Gul Gra­tis
15 April   07* Stab­le­ford Blå-Gul og Gul-Rød
16  14* Stab­le­ford Gul-Rød og Rød-Blå
17  21* Stab­le­ford Rød-Blå og Blå-Gul
18  28* Stab­le­ford Blå-Gul og Gul-Rød
19 Maj  05* Stab­le­ford Gul-Rød og Rød-Blå
20  12* Stab­le­ford Rød-Blå og Blå-Gul
21 19 Til Hir­ts­hals Mor­gen­fru­er Blå-Gul og Gul-Rød Gra­tis
22  26* Stab­le­ford Gul-Rød og Rød-Blå
23 Juni 02 Man­dags­dren­ge­ne Blå-Hvid 12 hul­ler Beta­le
24  09* Stab­le­ford Blå-Gul og Gul-Rød
25 16 Skt. Hans match Gul-Hvid 12 hul­ler Beta­le
26 23 Stab­le­ford Rød-Blå og Blå-Gul
27  30* Ferie golf Blå-Gul og Gul-Rød
28 Juli  07* Feri­e­golf Gul-Rød og Rød-Blå
29 14* Feri­e­golf Rød-Blå og Blå-Gul
30 21* Feri­e­golf Blå-Gul og Gul-Rød
31 28* Feri­e­golf Gul-Rød og Rød-Blå
32 August 04* Stab­le­ford Rød-Blå og Blå-Gul
33 11* Stab­le­ford Blå-Gul og Gul-Rød
34 18* Stab­le­ford Gul-Rød og Rød-Blå
35 25 Stab­le­ford Rød-Blå og Blå-Gul
36 Sept. 01 Mor­gen­fru­er­ne hos os Blå-Gul Gra­tis
37  08* Stab­le­ford Gul-Rød og Rød-Blå
38 15* Stab­le­ford Rød-Blå og Blå-Gul
39 22* Stab­le­ford Blå-Gul og Gul-Rød
40 29 Sæso­n­af­slut­ning Gul-Hvid 12 hul­ler Gra­tis
49 Dec. 01 Jule­frokost. Pak­ke­spil. Beta­le
  • bety­der, at gæster kan spil­le med.

Vi ønsker alle en rig­tig god sæson

Kir­sten Pape Ander­sen
24 80 97 34
kpa@nordfiber.dk

Ben­te Budol­f­sen
61 45 79 41
bab@bbnpost.dk

Eva Bjer­re­gaard Ham­melsvang
22 60 71 18
bjerregaardeva@gmail.com

Che­ryl Stri­ke
20 46 49 94
cheryl.fae.strike@gmail.com