Tirs­dag­spi­ger­ne byder nye såvel som gam­le med­lem­mer vel­kom­men til sæson 2021.

Sæso­nen begyn­der tirs­dag den 6 april. Pro­gram læg­ges på Brøn­der­s­lev Gol­f­klubs hjem­mesi­den og hæn­ges op i damer­nes omklæd­nings­rum sene­st medio marts.

Vi er en dame­klub, som spil­ler hver tirs­dag. Vi læg­ger vægt på både det sport­s­li­ge og hyg­ge­ligt samvær. Alle kan være med – blot man har til­la­del­se til at gå på den sto­re bane.

Vi går ud på to sløj­fer, de der ind­går i dagens bane. Der spil­les både 18 og 9 hul­ler. Vi møder sene­st kl. 8.30.

Kl. 8.40, stil­les der hold ved hjælp af lod­træk­ning blandt de afle­ve­re­de sco­re­kort. Alt­så spil­ler vi med man­ge for­skel­li­ge i løbet af sæso­nen. Sco­re­kort udfyl­des efter at hol­de­ne har fået til­delt bane. Det er vig­tigt at over­hol­de tiden, da før­ste start tid er kl. 9.00.

Efter afslut­tet spil­ler­un­de, hyg­ger vi os på ter­ras­sen eller i klubhuset.

Ind imel­lem er der fæl­les­spis­ning. Dato­er frem­går af pro­gram­met. På dis­se dage er der præmier.

I løbet af sæso­nen spil­ler vi 2 gan­ge med ”Mor­gen­fru­er­ne” fra Hir­ts­hals (i hhv. Hir­ts­hals og Brøn­der­s­lev) og 1 gang med ”Man­dags­dren­ge­ne” (i Brønderslev).

Til Sct. Hans Mat­chen slår vi efter flot­te hek­se med efter­føl­gen­de fællesspisning.

Husk Jeres flot­te hat­te. Der er præ­mie til den flotteste.

Vi har feri­e­golf i juli måned, hvor de, der møder op, selv stil­ler hold.

Når der er vin­ter­golf møder vi kl. 9.00 og slår ud kl. 9.15. De, der møder op, stil­ler selv hold.

 

Kon­tin­gent for sæso­nen er 400 kr., 

beta­les via bank Reg. nr. 7375  kon­to 0004068327, sene­st fre­dag 26.marts.         

Husk at angi­ve navn og medlemsnummer

Brøn­der­s­lev Gol­f­klubs admi­ni­stra­tion vare­ta­ger Tirs­dag­spi­gers kon­to fra 2021.

 Gæster er vel­kom­ne på tirs­da­ge med * i programmet.

Gæster­nes gre­en fee til klub­ben er 20 kr. pr. gang.

Vi ser frem til en for­nø­je­lig sæson.

Ven­lig hil­sen fra Bestyrelsen

PROGRAM 2021

Vel­kom­men til en ny sæson med hyg­ge, spil og for­hå­bent­lig godt vejr.

Uge

Måned

Dato

Spil

Sløjfer

Fælles-

spisning

Gun-start

14
April
06
Sæsonstart  9 / 18 huller
Rød-Blå / Blå-Gul
15
13*
Stableford
Blå-Gul / Gul-Rød
16
20*
Stableford
Gul-Rød / Rød-Blå
17
27*
Stableford
Rød-Blå / Blå-Gul
18
04*
Stableford
Blå-Gul / Gul-Rød
19
Maj
11*
Stableford
Gul-Rød / Rød-Blå
20
18*
Stableford
Rød-Blå / Blå-Gul
21
25
Mandagsdrengene
Gul – Hvid
Betale
Gunstart
22
Juni
01*
Stableford
Gul-Rød / Rød-Blå
23
08*
Stableford
Rød-Blå / Blå-Gul
24
15
Til Hirtshals Morgenfruer
Blå-Gul / Gul-Rød
Gratis
25
22
Skt. Hans match 
Gul – Hvid
Gratis
Gunstart
26
29*
Stableford
Rød-Blå / Blå-Gul
27
Juli
06
Ferie golf
Blå-Gul / Gul-Rød
28
13
Feriegolf
Gul-Rød / Rød-Blå
29
20
Feriegolf
Rød-Blå / Blå-Gul
30
27
Feriegolf
Blå-Gul / Gul-Rød
31
August
03*
Stableford
Gul-Rød / Rød-Blå
32
10*
Stableford
Rød-Blå / Blå-Gul
33
17
Hirtshals Morgenfruer hos os
Blå-Gul / Gul-Rød
Gratis
Gunstart
34
24*
Stableford
Gul-Rød / Rød-Blå
35
31*
Stableford
Rød-Blå / Blå-Gul
36
September
07*
Stableford
Blå-Gul / Gul-Rød
37
14*
Stableford
Gul-Rød / Rød-Blå
38
21*
Stableford
Rød-Blå / Blå-Gul
39
28*
Stableford
Blå-Gul / Gul-Rød
40
Oktober
05
Sæsonafslutning
Gul-Hvid
Gratis
Gunstart
49
December
07
Julefrokost. Pakkespil.
Betale

bety­der, at gæster kan spil­le med.

 

Ben­te Budol­f­sen 61 45 79 41

bab@bbnpost.dk

Con­ny Brøn­den  29 25 73 54

cbawake@gmail.com

Eva Bjer­re­gaard Ham­melsvang  22 60 71 18

bjerregaardeva@gmail.com

Che­ryl Stri­ke  20 46 49 94

cheryl.fae.strike@gmail.com

Bodil Sand        61 70 69 44

bodilsand@hotmail.com

Kir­sten Zieg­ler   30 33 83 39

kirstenmarieziegler@gmail.com