Vi spil­ler hver tors­dag i hele sæso­nen - dog ikke hel­lig­da­ge.

Sæso­nen star­ter tors­dag den 5. april 2018. Husk at møde i god tid – sene­st kl. 8.30.

Der er lod­træk­ning vha. sco­re­kort.

Alle skal udfyl­de et sco­re­kort med navn samt angi­vel­se af om man ønsker at spille18 hul­ler eller 9 hul­ler. – skal afle­ve­res Inden kl. 8.45.

Vi har for­trin­s­ret kl. 09.00 – 10.00 på 2 sløj­fer (de 2 der ind­går i DAGENS BANE)

Kun for­trin­s­ret til start­ti­der – på 10. tee kun for­trin­s­ret til flet­te­ti­der!

Kon­tin­gent kr. 250,00 som skal være betalt sene­st tors­dag den 28. marts 2018 på kon­to 4940 4940139090 (Husk at angi­ve jeres navn)

Der er plads til nye med­lem­mer.

Gæste­spil­le­re er vel­kom­ne mod at beta­le kr. 20,00 pr. gæst pr. gang

  • Seni­o­r­klub­ben er for gol­f­spil­le­re over 60 år – yngre ægtefælle/samlever del­ta­ger på lige fod
  • Både for sing­ler og par

Års­plan for seni­o­r­klub­ben 2018

Tors­dag den 5. april 2018. Sæson­start. Lod­træk­ning kl. 8.45 og før­ste start­tid kl. 9.00.

Tors­dag den 31. maj kl. 8.30. Års­match med fæl­les­spis­ning (klub­ben beta­ler).

Tors­dag den 21. juni.  ”Ude-tur” til Hjør­ring Gol­f­klub med start­ti­der fra kl. 9.00 samt match hjem­me.

Tors­dag den 23. august kl. 8.30. Match  med fæl­les­spis­ning (for egen reg­ning).

Tors­dag den 13. sep­tem­ber ”Ude-tur” til Rold Gol­f­klub med start­ti­der fra kl. 10.00 samt match hjem­me.

Tors­dag den 4. okto­ber kl. 8.30. Afslut­nings­match med fæl­les­spis­ning (klub­ben beta­ler).

Ved mat­cher spil­les der 12 hul­ler – på ude­ba­ne dog 18 hul­ler.

Gret­he Ander­sen,
Mobil:  21460730
grethe.andersen@post.tele.dk

Jan Grun­net,
Mobil: 20654155
h.grunnet@hotmail.com

Ben­te og Arne Budol­f­sen
Mobil: 61457941
bab@bbnpost.dk

Tor­ben Slet­ten,
Mobil: 24660356
tovetorben.sletten@gmal.com

Elin Peder­sen,
Mobil: 22767848
elinbechmannp@hotmail.com