Ons­dags­mat­chen er en ugent­ligt tur­ne­ring, der afhol­des af eli­te afde­lin­gen i Brøn­der­s­lev Gol­f­klub. Vi har for­trin­s­ret til både start tider og flet tider på den sløj­fe der ikke ind går i dagens­ba­ne (Kan ses i gol­f­box).

Start­ti­der 16.00 – 17.00          (15.00 – 16.00 d. 1/4 – 8/4 – 15/4 – 22/4)

Ons­dags­mat­chens tur­ne­rin­ger kan ses på gol­f­box. Til­mel­ding onli­ne på gol­f­box og sid­ste chan­ce er tirs­dag kl. 12.00 inden tur­ne­rin­gen. Start listen opret­tes auto­ma­tisk via gol­f­box på tur­ne­rings dagen.

Resul­ta­tet over­fø­res auto­ma­tisk til ons­dags­mat­chens brut­to & net­to order of merit (kan ses på gol­f­box) klik her

Mere tur­ne­rings info på gol­f­box. klik her

Præ­mi­er udde­les til afslut­nings­fe­sten sid­ste på sæso­nen.

Ven­lig Hil­sen

Ons­dags­match Besty­rel­sen