Vi anven­der Gol­f­box’ beta­lings­mo­dul ved salg af start­pak­ker gen­nem DGUs​hop​.dk

Bemærk ven­ligst neden­stå­en­de beta­lings­be­tin­gel­ser:

Køb af startpakke: 

Start­pak­ken kan enten down­lo­a­des efter købe eller hvis du har valgt fysisk start­pak­ke, så vil du få den tilsendt.

Der kan kun beta­les med Visa og Mastercard. Belø­bet træk­kes via PBS på en sik­ker forbindelse.

Ingen vil kun­ne se dine kortoplysninger.

Du har 14 dages retur­ret på dit køb.

Hvis du skul­le for­try­de dit køb af start­pak­ke, skal du hen­ven­de dig til info@broenderslevgolfklub.dk.