Spring til indhold

Kære medlemmer

Nyheder | 

By Anders Smedstrup Mortensen

Bestyrelse og ledelse i Brønderslev Golfklub, har torsdag eftermiddag d. 26. marts, afholdt møde vedrørende klubbens håndtering af corona-situationen.

Regering, sundhedsmyndigheder, politi m.fl., kommer næsten dagligt med nye love, retningslinjer og anbefalinger, for at inddæmme virus og begrænse dens indvirkning på det danske samfund.
Samtidigt giver de også udtryk for, at vi endnu ikke kan forudse de samlede konsekvenser af virus og opfordrer til at alle støtter op, viser samfundssind og tager størst muligt hensyn hinanden.

Dansk Golf Union har med udgangspunkt heri, tidligere anbefalet de danske golfklubber at lukke banerne indtil videre frem til 30. marts.

Da der i dag er varslet behandling af en ny hastelov i Folketinget d. 31. marts, som iflg. DGU blandt andet giver myndighederne hjemmel til at lukke golfbaner, har DGU anbefalet at banerne holdes lukket indtil lovforslaget er behandlet. DGU vil senest den 1. april, komme med en ny udmelding.
(Se DGU’s udmelding dags dato her: www.danskgolfunion.dk )

I Brønderslev Golfklub har bestyrelse og ledelse valgt at støtte op omkring og respektere alle vejledninger og anbefalinger fra myndigheder og de organisationer vi er medlem af.
I den nuværende situation mener vi ikke, at tiden er til at udfordre de tiltag som kan mindske effekten af virus.

Det betyder at vi forlænger den midlertidige lukning af klubben frem til og med d. 1. april.

Vi har modtaget flere henvendelser fra medlemmer, hvor iblandt der både er ros men også udfordringer af den beslutning vi har taget.

Med den store usikkerhed der fortsat hersker omkring håndtering af virus og effekten af tiltagene, vil vi hellere være på den sikre side, end bagefter risikere at skulle erkende, at vi ikke gjorde tilstrækkeligt. Vi navigerer i udfordringerne som bestyrelsen og ledelse vurderer tager størst muligt hensyn til vores klub, medlemmer, sponsorer og medarbejdere.

Vi holder os konstant informeret om situationen og vurderer, indenfor ovennævnte rammer, de muligheder vi har, for igen at komme til at dyrke vores fantastiske hobby på forsvarlig vis og vil gøre vores bedste, for at holde jer opdateret.

Vi håber at I har forståelse for vores valg og tillid til at vi gør vores yderste i denne vanskelige situation.

Pas på jer selv og hinanden.

Bestyrelsen