Jule-hygge-kom-sammen. | Brønderslev Golfklub

Jule-hygge-kom-sammen.

Vi er novem­ber måned, og før­ste lør­dag i decem­ber afhol­des den tra­di­tio­nel­le jule­match                                  - den 5. decem­ber. Der vil i løbet af nog­le dage bli­ve ophængt en pla­kat i klubhu­set om arran­ge­men­tet, og til­mel­ding kan ske via golfbox/turneringer, ved at rin­ge til Ulla på telf. 98823281, eller mail til: info@broenderslevgolfklub.dk.

Det­te er pri­mært en hyg­ge dag, hvor man kan spil­le 9 hul­ler, eller blot hyg­ge sig i klubhu­set. Efter­føl­gen­de er der jule­frokost, ala Tina, med alt der tilhørende.

Hvis du ikke spil­ler så hyg­ger vi os i klubhu­set ind­til froko­sten serveres.

Husk nu at til­mel­de dig – vi får en hyg­ge­lig dag.

 

Kom­mu­ni­ka­tions­ud­val­get i Brøn­der­s­lev Golfklub