Spring til indhold

Information omkring Corona

Nyheder | 

By Anders Smedstrup Mortensen

Kære medlemmer

Så blev vendelboer, thyboer og vesthimmerlændinge atter sat fri, så vi igen kan bevæge os frit inden for landets grænser. ?

De særlige restriktioner, som myndighederne den 2. november indførte for 7 nordjyske kommuner, er ophævet med øjeblikkelig virkning eller fra i morgen. Eneste undtagelse herfra er restriktionerne for uddannelsesområdet, som ophæves med virkning fra på mandag.

Det betyder, at vi i klubben arbejder på at komme tilbage til hverdagen, som den så ud før de særlige restriktioner, dog undtaget de ændringer som årstiden normalt medfører.

Klubhuset bliver åbnet i løbet af i morgen og vi kan igen hilse velkommen til de af vores medlemmer, som er bosiddende i Aalborg kommune eller sydligere. ?

Scorekort og konverteringstabeller vil stadig være i starterhuset på Rød 1 i morgen, men bliver flyttet ind i klubhuset i løbeet af weekenden.

Husk at udendørstoiletterne bliver lukket på tirsdag. Herefter skal bruge toiletterne i klubhuset.

Vores Golfcafé åbner desværre ikke til weekenden, men vi skriver ud, når der åbnes igen – Vi håber, at det bliver til næste weekend – Vi savner Lotte og Morten.

Vi skal naturligvis også gøre opmærksom på, at aftalen mellem GNG-klubberne vedrørende fritspil for golfspillere ramt af de særlige restriktioner, nu ikke længere er gældende.

Info fra banen

Som I nok har bemærket, enten ved selvsyn eller pr. mail, så er der nu etableret en 18 huls vinterbane. Baggrunden for denne beslutning er, at vi har haft restriktioner i de nordjyske, men især også fordi vores mandskab det meste af vinteren kun vil bestå af vores chefgreenkeeper Søren Ørskov.

Det er vigtigt at I overholder de regler der er udsendt ang. spil af vinterbanen. Der kan kun startes på Hul 1 ”RØD 1” og det er vigtigt at I overholder dette, da der kun er Søren på arbejde og han skal være foran jer, da der ellers bliver for meget ventetid for ham og især for jer.

Vinterbane spilles på de mest tørre huller og hvis ellers Vorherre vil, ja så er der også åbent for de medlemmer som har dispensation til at kører buggy. Der skal dog køres i semirough og der må ikke køres tæt på forgreens og greens.

Samtidig tænker vi fremad, da vi har et DM i slagspil til næste år.
Op til DM skal vi have banen til at stå knivskarpt, derfor har vi fredet den Blå sløjfe vinteren over. Blå sløjfe bliver hurtigt meget fedtet og blød når det bliver vådt, så for at minimere slitagen har vi valgt at lukke Blå.

Lige lidt info om vores greens

Vores ellers så fine greens er ramt af svamp og på nogle greens rigtig meget svamp. Vi har for greenkeepernes vedkommende haft et rigtig skidt efterår – det vil sige varmt og fugtigt vejr. Fugt og varme giver svampen de optimale vilkår. Vi har prikket ”luftet”, topdresset og sprøjtet efter alle kunstens regler, men der er stadig meget svamp. Vi fortsætter selvfølgelig hen over vinteren med at forsøge at bekæmpe svampen, men da der ikke er meget vækst i græsset på denne årstid er hullerne svære at lukke igen.

I kan dog være helt rolige – greens bliver fine igen til foråret selvom det ser voldsomt ud lige nu. Til info kan nævnes at den forbyggende pleje for greens optimeres til næste år, det vil sige at greens bliver prikket oftere ca. hver 3 uge og samtidig topdresset let. Gødnings strategien er også ændret så vi slut sommer og efterår kører med svampe forebyggende gødninger.

Dette skulle gerne være medvirkende til at vi næste efterår, vinter og forår har rigtige gode greens at spille på.

Sidst men absolut ikke mindst, så pas på vores bane her i vinter. Læg turf på plads og ret nedslagsmærker op. Vi får stadig mange henvendelser omkring dette.

Ulla Gade & Kenneth Emil Møller