Spring til indhold

Info til medlemmer

Nyheder | 

By Anders Smedstrup Mortensen

Orientering fra bestyrelsen – ultimo september 2016.

Vi beklager, at der ikke har været en løbende orientering fra bestyrelsen de seneste mange måneder, dette er begrundet i mange opgaver, som har krævet vores tid.

På medlemsmødet den 19. september orienterede vi om den økonomiske situation – den kører efter planen og det budgetterede. Der har imidlertid været megen fokus, idet medlemstallet viste sig at falde med ca. 70 personer ved udgangen af juni måned. Det var medlemmer, som meldte sig ud – ikke på grund af utilfredshed, men på grund af alder, sygdom, manglende tid eller fraflytning fra området. Det er ikke umiddelbart noget, klubben kan forhindre, men det betyder, at bestyrelsen må igangsætte nye metoder for at tiltrække flere medlemmer, og dermed større indtægter.

Klubben er også kommet i den situation, at banen ikke kan tåle at gennemføre flere besparelser – at klubhuset er begyndt at skulle vedligeholdes, og at vores omkostninger stiger. Vi skal skaffe flere indtægter for at få økonomien til at hænge sammen i årene fremover. Cafeen har også været en stor udfordring, som vi senest har orienteret om på medlemsmødet (se referat).

Banen har været flot det meste af sæsonen, men vi må desværre konstatere, at vi har fået svamp i greens. Vi har også haft den årlige gåsebillesværm med tilhørende skader på fairways – alt sammen udfordringer, som kræver ekstra indsats fra vore greenkeepere. De skal have stor ros for, at banen trods alt ser pæn ud og har været god at spille det meste af tiden.

Før sommerferien trak Jes Jacob Christensen sig fra bestyrelsen og blev erstattet af Gitte Rune som var 1. suppleant. Jens Skibsted overtog ansvaret for området Kommunikation, og Gitte Rune området Service. Ellers er de andre poster fordelt som efter generalforsamlingen: Formand Jan Kingo, kasserer Mette Lundin, næstformand og kommunikation Jens Skibsted, sport Tage Christensen, bane Ole Ravnslund, klubhus og sponsorer Christian Grande.

På det sportslige område har året været et af de bedste i klubbens historie. 1. holdet er rykket op og spiller i Elitedivisionen i 2017 – er blandt Danmarks 8 bedste hold. 2. holdet er rykket op i 4. division. Som træner har Morten Hedegaard skabt en indstilling og en holdning hos spillerne, som ikke før er set i klubbens historie. Det glæder os, at Morten fortsætter sit arbejde i klubben – også i årene fremover.

Der blev spillet marathongolf i juni måned – spillerne gik over 100 huller – og skabte et overskud på næsten kr. 20.000 – som blev konverteret til 2 sofagrupper på terrassen. Tusind tak!
Golfspilleren i Centrum – som spørger til klubbens tilstand via medlemsundersøgelser og gæsteundersøgelser giver Brønderslev Golfklub topkarakterer – vi er en af de 10 bedste klubber iflg DGU. Også det kan vi være stolte af. Vore medarbejdere gør et kæmpe stykke arbejde – stor ros.

Og så de korte:
– Vi udskifter ovenlysvinduerne over kontorafsnittet i november – Kommunen har givet kr. 70.000 i tilskud.
– Gæstespillere må nu have deres egen golfbil med på banen.
– Klubmesterskabstavler og hole in one tavler opdateres meget snart
– Cafeens åbningstider er reduceret, idet vi vil overholde vort budget om et nulresultat – der arbejdes på at finde en bedre service over for vore medlemmer og gæster næste sæson – se referat af medlemsmødet.

Vi vil fremadrettet orientere medlemmerne efter vore månedlige bestyrelsesmøder – det første afholdes den 26. september.

Bestyrelsen i Brønderslev Golfklub
September 2016