Spring til indhold

Info til medlemmer om byggeri

Nyheder | 

By Anders Smedstrup Mortensen

Overdækning af udslagssteder i Brønderslev Golfklub.

Vi er omsider klar til at gå i gang med byggeriet. Som bekendt har vi det sidste halve år søgt fonde og virksomheder om tilskud til dette byggeri, og det lykkedes at få kr. 50.000,00 fra Brønderslev Kommune.

Ønsket var at overdække 10 udslagspladser, men økonomien gør, at vi har måttet nedjustere til 7 pladser. Byggeriet udføres således, at de 3 af pladserne på et senere tidspunkt kan lukkes af via 3 porte – dette medfører, at der også vil kunne trænes ”indendørs” om vinteren, idet der kan slås ind i et opspændt net. Vor nye pro – Morten Hedegaard – er i gang med aktiviteter, der kan skaffe en finansiering af de nødvendige porte.

Byggeriet igangsættes allerede om ca. 8 dage, idet leverancen af materialer begynder, således at der kan males af vore medlemmer allerede til oprydningsdagen den 22. marts.

Følgende virksomheder er valgt til at gennemføre byggeriet:
Fundament og sokkel – Flemming Hansen, Brønderslev
Tømrerarbejde – Lars Jensen, Brønderslev
Stålsøjler – Ole Brogaard, Brønderslev
Tagdækning – Vendsyssel Tagbelægning, Klokkerholm

Disse 4 virksomheder er valgt, fordi de er fremkommet med det billigste tilbud, og det skal nævnes, at der efterfølgende er ydet et betragteligt beløb i sponsorat fra disse virksomheder – en stor tak.

Vi har valgt, at professionelle håndværkere skal udføre de vigtige konstruktioner i byggeriet, og vi regner med, at klubbens medlemmer efterfølgende vil deltage i beklædning af gavle og facade mod nord, syd og vest. Alle materialer skal males sorte, og undersiden af tagpladerne skal males hvide – alt dette arbejde skal udføres af klubbens medlemmer, som gerne må melde sig så hurtigt som muligt til Ulla.

I byggeperioden – som strækker sig fra ca. uge 12 til 20 – vil ca. halvdelen af vore udslagspladser blive afspærret og må ikke anvendes. Pladsen foran disse udslagspladser vil blive anvendt til at bygge de store tagelementer, som hejses på plads i uge 17. Vi håber, at alle vil respektere dette.

Byggeudvalget ser frem til et godt samarbejde med de valgte virksomheder – der har lige fra starten været en god dialog. Vi håber selvfølgelig også, at mange medlemmer vil hjælpe med til det store malerarbejde.

p.v.Byggeudvalget/Brønderslev Golfklub
Christian Grande
16. marts 2014