Info om træfældning på banen | Brønderslev Golfklub

Info om træfældning på banen

For­an­le­di­get af en del hen­ven­del­ser til klub­ben om fæld­ning af træ­er, skal vi her­med prø­ve at rede­gø­re for hvor og hvor­for vi har fæl­det og hvad der efter­føl­gen­de skal ske i det­te forår.

Rød 9:

Udgå­et pil i ven­stre side af fairway erstat­tes af 3–5 stk. nye træ­er med buske imellem.

Udgå­e­de træ­er ved gre­en er helt efter pla­nen fjer­net nu, hvor det det nye læbæl­te er gro­et op. Der var efter­hån­den alt for stor gene af døde gre­ne, der blæ­ste ned på gre­en og i bun­ke­ren i høj­re side.

Blå 3 teesteder/ gul 4 green:

Udgå­et elme­hegn fæl­det og nyt læbæl­te plan­tes det­te forår.

Gul 6 rød tee/blå 4 green:

Krat bevoks­ning fæl­det for at give lys og luft til beg­ge områ­der. Vi håber sam­ti­dig, at det hjæl­per på den altid blad­re­de sti.

Med ven­lig hilsen

Bane­ud­val­get