Spring til indhold

Info om træfældning på banen

Nyheder | 

By Anders Smedstrup Mortensen

Foranlediget af en del henvendelser til klubben om fældning af træer, skal vi hermed prøve at redegøre for hvor og hvorfor vi har fældet og hvad der efterfølgende skal ske i dette forår.

Rød 9:

Udgået pil i venstre side af fairway erstattes af 3-5 stk. nye træer med buske imellem.

Udgåede træer ved green er helt efter planen fjernet nu, hvor det det nye læbælte er groet op. Der var efterhånden alt for stor gene af døde grene, der blæste ned på green og i bunkeren i højre side.

Blå 3 teesteder/ gul 4 green:

Udgået elmehegn fældet og nyt læbælte plantes dette forår.

Gul 6 rød tee/blå 4 green:

Krat bevoksning fældet for at give lys og luft til begge områder. Vi håber samtidig, at det hjælper på den altid bladrede sti.

Med venlig hilsen

Baneudvalget