Indvielse af nyt udslagshus

Husk at vi lør­dag den 28. juni kl. 14:00 har ind­vi­el­se af vort nye udslagshus.

Vi håber på man­ge gæster og kan oply­se at Brøn­der­s­levs Borg­me­ster – Mika­el Klit­gaard – vil klip­pe snoren, sam­men med nog­le af klub­bens med­lem­mer. Der vil også være repræ­sen­tan­ter fra Byrå­det, byg­ge­fir­ma­er og hånd­vær­ke­re, samt ven­ner af klubben.

Pres­sen er selv­føl­ge­lig også inviteret.

Klub­ben vil være vært ved øl/vand og chips. På gen­syn den 28. juni

Besty­rel­sen