Husk – vigtige divisionskampe den 12. og 13. august

Tur­ne­rings­kam­pe i Brøn­der­s­lev lør­dag og søn­dag den 12. og 13. august.

I wee­ken­den den 12. og 13. august spil­ler alle vores hold igen turneringskampe.

  1. Hol­det i San­tan­der divi­sio­nen spil­ler lør­dag i Holste­bro og søn­dag spil­ler de hjem­me mod Gyt­te­gård. Hol­det for­sat­te den fine sti­me med at vin­de deres tur­ne­rings­kam­pe i sid­ste spil­ler­un­de og er på en flot 1. plads.

Sport­s­ud­val­get for­ven­ter at rig­tig man­ge af klub­bens med­lem­mer kom­mer og ser dem spil­le mod Gyt­te­gård som også er årets sid­ste hjemmekamp.

Der bli­ver topkamp i Brøn­der­s­lev når de møder Gyt­te­gård, Gyt­te­gård stil­ler med et vir­ke­ligt stærkt hold, hol­det har b.la. to nykå­re­de euro­pa­me­stre på hol­det, så mød op og vær med til at støt­te vores hold.

Pro­gram­met i Brøn­der­s­lev ser såle­des ud:

Lør­dag kl. 8.00 spil­ler vores stær­ke dame­hold mod Hjør­ring, en vig­tig kamp for dem da de er med helt frem­me som nr. 2 i deres række.

Lør­dag kl. 8.50 møder vores stær­ke seni­o­r­hold Dejb­jerg, seni­o­r­hol­det er nr. 2 i deres ræk­ke 1 point efter Lemvig.

Søn­dag kl. 8.00 spil­ler 1. hol­det i San­tan­der divi­sio­nen mod Gyttegård.

Søn­dag kl. 8.40 spil­ler 2. hol­det mod Ran­ders Fjord, for dem er det også en meget vig­tig kamp, de er i øje­blik­ket på en 2. plads.

Søn­dag kl. 9.50 spil­ler 3. hol­det som spil­ler i kva­li­fi­ka­tions­ræk­ken, de er på en helt suveræn 1. plads.

Som det ses er det vir­ke­ligt vig­tig med man­ge til­sku­e­re til at bak­ke op om vores hold både lør­dag og søn­dag da det er meget vig­ti­ge kam­pe alle skal ud i. Vi SES i weekenden.

På sport­s­ud­val­gets vegne
Tage