Hotel Phønix Brønderslev Junior Open

Vi har i dag afholdt Hotel Phø­nix Brøn­der­s­lev Juni­or Open, som er en tur­ne­ring der spil­les over 36 huller.

Vi må sige, at de 65 unge spil­le­re, som kom fra 25 for­skel­li­ge klub­ber her i Dan­mark her­af en del fra Sjæl­land, har fået deres sag for med den vind, som vej­r­g­u­der­ne bestem­te sig for i dag. Efter 36 hul­ler var alle spil­le­re godt for­blæ­ste men alli­ge­vel ved utro­lig godt mod og højt humør.

Vores gre­en­ke­e­per­team hav­de sat banen fan­ta­stisk op og vores gre­ens rul­le­de fak­tisk 10,5, hvil­ket er rig­tig godt.

De før­ste spil­le­re star­te­de ud kl. 08.00 om mor­ge­nen og efter­mid­dags­run­den blev star­tet kl. 13.00.

Der var også spæn­ding om 1. plad­sen for piger­ne, idet de skul­le ud i omspil på hul­let blå 9.

Resul­tat blev

Pigeræk­ken

Nr. 1 Met­te Link­hu­sen – Sæby Gk 157 slag

Nr. 2 Emi­lia Trend Poul­sen – Aal­borg Gk 157 slag

Net­to­p­ræ­mie blev vun­det af Emi­lia Trend Poulsen

Dren­geræk­ken

Nr. 1 Jonas Thy­bo – Viborg Gk med 152 slag

Nr. 2 Kri­sti­an Hjort Bres­sum – Ran­ders Gk med 155 slag

Nr. 3 Stef­fen Øster­gaard – Aaby­bro Gk med 156 slag

Nr. 4 Emil Panum Kjeld­sen – Fre­dens­borg Gk med 157 slag

Nr. 5 Oscar Revent­low-Mouri­er – Viborg Gk med 159 slag – bedst på sid­ste 9 huller

Nr. 6 Tho­mas Gun­der Lar­sen – Aaby­bro Gk med 159 slag

Nr. 7 Niko­laj Lan­ge Ander­sen – Viborg Gk med 160 slag

Net­to­p­ræ­mie blev vun­det af Stef­fen Øster­gaard – Aaby­bro Gk.

I tak­ket­a­ler­ne have både Met­te Link­hu­sen og Jonas Thy­bo rosen­de omta­le til vores klub – både bane og gol­fca­fe samt alle de frivillige

Stor tak til hoved­sponsor Hotel Phø­nix Brønderslev.