Grøn smiley fra Arbejdstilsynet | Brønderslev Golfklub

Grøn smiley fra Arbejdstilsynet

Vi har haft besøg af Arbejds­til­sy­net, som tal­te med Ulla – vor for­ret­nings­fø­rer, og Hen­rik – vor chefgreenkeeper.

Mødet resul­te­re­de i at Brøn­der­s­lev Gol­f­klub fik en grøn smiley – et sig­nal til omver­de­nen om at vor dej­li­ge klub har orden på vort arbejds­mil­jø. Den grøn­ne smiley gæl­der i 5 år. Tillykke.

Besty­rel­sen