Grand Cru Vingårdsbesøg og Golf

Her står vinsmagning, god mad og golf på menukortet

Ja, nu er der vir­ke­lig mulig­hed for at invi­te­re dine kun­der eller per­so­na­le på en helt uforg­lem­me­lig ople­vel­se i Brønderslev.

Nygårds­min­de Vin­gård Brøn­der­s­lev, kok Kri­sti­an Mor­ten­sen og Brøn­der­s­lev Gol­f­klub går sam­men om et helt nyt kon­cept ”Gol­f­GrandCru”, der for­e­ner vinens bou­quet og sød­me, køk­ke­nets garan­ti for kva­li­tet og smag, samt gol­fens spæn­ding og udfordringer.

Læs mere om arran­ge­men­tet her