Golfspilleren i Centrum

Kære med­lem­mer, ansat­te og frivillige.

Brøn­der­s­lev Gol­f­klub har sagt ja til at være med i et pilot­pro­jekt sam­men med DGU, Raw Milk og andre 6 klub­ber. Pro­jek­tet går ud på at vi ger­ne vil øge opmærk­som­he­den på Gol­f­spil­le­ren i Cen­trum. Vi håber der­for, at I med glæ­de vil læse ved­hæf­te­de fil. Har I spørgs­mål til pro­jek­tet, er I vel­kom­men til at kon­tak­te Ulla.

Filen kan læses her http://​gol​f​box​.ipa​percms​.dk/​G​B​D​K​3​2​/​i​P​a​p​e​r4/

Besty­rel­sen