Golf er sjovere end du tror! | Brønderslev Golfklub

Golf er sjovere end du tror!

Kun­ne du tæn­ke dig:

  • Motion
  • Frisk luft
  • Smuk­ke naturoplevelser
  • Hyg­ge­ligt klubliv
  • Net­værk
  • En sport for livet

Så kom til Gol­fens Dag i Brøn­der­s­lev Gol­f­klub søn­dag, den 21. juni 2020 fra kl. 10- 14.

Klæd dig på efter vej­ret og tag ger­ne ven­ner, nabo­er, kol­le­ger og fami­lie med.

Vi har udstyr, du kan låne – også når du skal i gang med golfen.

Hen­vend dig ved klubhu­set, når du kom­mer, der står mas­ser af fri­vil­li­ge klar til at sva­re på spørgs­mål og hjæl­pe dig.

Vi glæ­der os sådan til at se dig.

Program for dagen

10:00 Vel­komst
10:15 Vi træ­ner de for­skel­li­ge dele af spillet
11:00 Vi spil­ler nog­le hul­ler på golfbanen
12:30 Kaffe/kage og infor­ma­tio­ner i klubhuset
13:00 Træ­nings­om­rå­de er åbent for ”leg” og spørgsmål
14:00 Tak for i dag og på gensyn