Golf Brønderslev, Hjørring, Blokhus, Løkken, Hirtshals og Nordjylland
Anlægget på Brønderslev Golfklub består af 27 huller og 9 hullers pay-and-play

Søger du efter golf Dan­mark, eller golf i Nord­jyl­land, golf Brøn­der­s­lev, golf Blok­hus eller bare bil­lig golf m.v. på de bed­ste baner i Nord­jyl­land, så kon­takt Brøn­der­s­lev Gol­f­klub og hør om bil­lig golf med­lem­skab eller blot bil­lig gre­en­fee. I Nord­jyl­land er der man­ge skøn­ne gol­f­ba­ne­an­læg – du kan fx søge på golf Brøn­der­s­lev, golf Dron­ning­lund, golf Blok­hus, golf Hjør­ring, golf Løk­ken, hvor Brøn­der­s­lev Gol­f­klub har de bed­ste baner i Nord­jyl­land med golf pay and play til gode golf priser.

Brøn­der­s­lev Gol­f­klub har også en pro­fes­sio­nel golf pros­hop, som også er et besøg værd i for­bin­del­se med et besøg på det flot­te bane­an­læg hos Brøn­der­s­lev Gol­f­klub. Brøn­der­s­lev Gol­f­klubs pro­fes­sio­nel­le golf pros­hop har diver­se gol­fud­styr, som pas­ser den enkel­te golfspiller.

I Nord­jyl­land kan du boo­ke et golf wee­kend ophold eller en gol­f­fe­rie, hvor du kan spil­le bil­lig golf hos Brøn­der­s­lev Gol­f­klub. Du kan bo på skøn­ne hotel­ler, i dej­li­ge feri­e­lej­lig­he­der eller cam­ping tæt på Brøn­der­s­lev Gol­f­klub. Din gol­f­fe­rie kan du kom­bi­ne­re med ture ud til natu­ren, sevær­dig­he­der eller shop­ping i det nord­jy­ske områ­de og områ­dets byer – såsom Brøn­der­s­lev, Hjør­ring, Blok­hus, Løk­ken, Hir­ts­hals m.m. Du kan tage på udflug­ter, hvor du kan nyde den fri­ske nord­jy­ske luft med nog­le gan­ge stærk vind – også når du ikke spil­ler golf. Det kan være rart at bli­ve luf­tet godt igen­nem af den rene nord­jy­ske luft.

På bytu­re i de nord­jy­ske byer er det også en ople­vel­se at gæste de nord­jy­ske restau­ran­ter og caféer, hvor du får ser­ve­ret fri­stel­ser til dine smagsløg. Man bli­ver ofte ekstra sul­ten af gol­f­spil og udflug­ter i den fri­ske nord­jy­ske luft, så golf og dej­li­ge besøg på spi­se­ste­der er en per­fekt kom­bi­na­tion i din golfferie.

Mange skønne golfbaneanlæg

De bed­ste baner i Nord­jyl­land skuf­fer dig ikke, for gol­f­ba­ne­an­læg­ge­ne lig­ger i den skøn­ne nord­jy­ske natur med kyst­stræk­nin­ger, kupe­ret ter­ræn inde midt i Nord­jyl­land samt gol­f­ba­ne­an­læg i byer­ne. Golf kan kom­bi­ne­res med andre feri­e­ak­ti­vi­te­ter, her­un­der også besøg på de smuk­ke stran­de langs vest­ky­sten og østkysten.

Med gol­f­spil på de bed­ste baner i Nord­jyl­land hos Brøn­der­s­lev Gol­f­klub kan du afprø­ve Nord­jyl­lands andre gol­f­ba­ne­an­læg, da de nord­jy­ske gol­f­ba­ner ikke lig­ger så langt fra hin­an­den. De for­skel­li­ge baner er for­skel­li­ge på grund af den for­skel­lig­ar­te­de nord­jy­ske natur med kyst­ba­ner og parklig­nen­de baner m.m. Des­u­den er der golf Pay and Play bane­an­læg, som mulig­gør golf mod beta­ling uden klub­med­lem­skab og DGU kort.