Spring til indhold

Godt Nyt År

Nyheder | 

By Anders Smedstrup Mortensen

Kære medlemmer,

Et nyt år med mange golfoplevelser er begyndt. Indtil kort før jul var banen så flot som aldrig før, og greens måtte klippes i december.

De forskellige “afdelinger” i klubben  er begyndt at vogne, for alt skal være klar til den ny sæson. Det er med stor glæde og en god portion stolthed at vi kan oplyse at der nu er registreret 132 frivillige hjælpere i Brønderslev Golfklub. Indeholdt i de 132 er alle udvalg, de registrerede frivillige som hjælper med bane og klubhus og bestyrelsen. Selvfølgelig er der gengangere, men så laver man 2 jobs. Det betyder meget for vor klub at der er så mange frivillige – det er det der skaber en klub. For første gang er der registreret over 80 frivillige til at passe vor bane og vort klubhus, dertil kommer de trofaste støtter, som altid stiller op når der er større arbejder i gang.

Vi indkalder snart til et medlemsmøde – medio februar – og foreløbig kan I reservere følgende “golfdage” i 2016:

Ordinær Generalforsamling – 15. marts

Oprydningsdag – 19. marts

Åbningsturnering, for alle medlemmer, og standerhejsning – 20. marts

Golfens Dag – åbent hus for nye medlemmer – 17. april

 

Godt nyt år til jer alle

Kommunikationsudvalget/Frivillighedsudvalget