Spring til indhold

GENERALFORSAMLING

Nyheder | 

By Anders Smedstrup Mortensen

Onsdag d. 13. marts kl. 19.00 afholdes Generalforsamling i Brønderslev Golfklub. Der udsendes indkaldelse med dagsorden og beretning senest 14 dage. Forslag til behandling på Generalforsamling skal være klubben i hænde senest d. 1. februar.

Tilmelding foregår via Golfbox på følgende link: TILMELDING