Brønderslev golfklub Golfophold

Vil du ger­ne bestil­le et hyg­ge­ligt gol­fop­hold / gol­f­fe­rie og golf wee­kendop­hold med bil­lig golf på en af de bed­ste baner i Jyl­land, så kon­takt Brøn­der­s­lev Golfklub.

Når du bestil­ler gol­fop­hold eller gol­fwe­e­kend med bil­lig golf hos Brøn­der­s­lev Gol­f­klub, kan du bo nær gol­f­klub­ben på skøn­ne hotel­ler eller andre over­nat­nings­mu­lig­he­der. Når du vil hol­de en pau­se fra gol­f­spil­let, kan du fra din over­nat­nings­mu­lig­hed køre ud i skøn­ne Nord­jyl­land til fx stran­den eller tage på ture til nord­jy­ske byer eller seværdigheder.

Der er man­ge mulig­he­der – både over­nat­nings­mu­lig­he­der og spæn­den­de udflug­ter til hyg­ge­li­ge nord­jy­ske byer. Fra Brøn­der­s­lev er der bare omtrent 25 km til Aal­borg via motor­vej­en. I de nord­jy­ske byer kan du fx hyg­ge dig med for­skel­lig shop­ping, diver­se sevær­dig­he­der såsom fx muséer, eller du kan nyde de nord­jy­ske stran­de ved Vester­ha­vet eller det mere bør­ne­ven­li­ge strand­mil­jø på øst­ky­sten ved fx Øster Hurup, hvis det er godt vejr.

Der er mange muligheder for golfophold

Du kan blandt andet væl­ge at bo på dej­li­ge Hotel Phø­nix i Brøn­der­s­lev, hvor­fra du kan køre ud til spæn­den­de gol­fop­le­vel­ser hos Brøn­der­s­lev Gol­f­klub fra Hotel Phø­nix Brøn­der­s­lev som over­nat­nings­sted. Hos Hotel Phø­nix kan du købe fle­re kon­kur­ren­ce­dyg­ti­ge gol­f­pak­ker samt fle­re loka­le afta­ler om bil­lig gre­en­fee med de nær­lig­gen­de gol­f­ba­ner i Nord­jyl­land. Det kan nem­lig godt beta­le sig for dig at bestil­le et gol­fop­hold hos fx Hotel Phø­nix i Brøn­der­s­lev. Din gol­f­fe­rie eller dit gol­fop­hold kan du boo­ke on-line, eller du kan rin­ge til Hotel Phø­nix i Brøn­der­s­lev pr. tlf. +45 9882 0100.

På “Golf box” har du mulig­hed for selv at reser­ve­re din tid, og du vil få udle­ve­ret din gre­en­fee bil­let i recep­tio­nen på Hotel Phø­nix i Brøn­der­s­lev. Hvis du har mulig­hed for at bestil­le i god tid før ankom­sten, vil det være det bed­ste, og vil du ger­ne spil­le, inden du tjek­ker ind på hotel­let, kan du ger­ne få sendt din bil­lig gre­en­fee bil­let med posten.