Frivillighedsturnering

Efter en hel sæson hvor alle vores fri­vil­li­ge har hjul­pet Brøn­der­s­lev Gol­f­klub, så skal de for­kæ­les med en fri­vil­lig­heds­tur­ne­ring og det var net­op i dag søn­dag den 29. sep­tem­ber 2019. Og sik­ke en dej­lig dag, hvor vej­r­g­u­der­ne lave­de det per­fek­te golfvejr.

Alle var i højt humør og fle­re nævn­te, at det var dej­ligt at Søren Krog Jen­sen og Chri­sti­an Gran­de var rundt med både bit­ter, cho­ko­la­de, øl/vand og bananer. ?

Der var også stor begej­string over de flot­te vin­præ­mi­er fra Brdr. Hos­bond – Der var man­ge der skul­le hjem og nyde et glas vin – tusin­de tak til Brdr. Hos­bond for de flot­te præmier.

Udover den almin­de­li­ge stab­le­ford, blev der også kon­kur­re­ret i nær­mest fla­get på blå 5 og gul 7 samt mest lige dri­ve på gul 9.
Yder­li­ge­re fik hvert hold også en far­vet bold med, som spil­ler­ne på skift skal spil­le et hul med, i ste­det for deres egen bold. Bol­den skal spil­les alle 18 hul­ler eller ind­til den mistes. De hold som har bol­den med i klubhu­set efter run­den delt­og i lod­træk­ning om præmie.

Inden præ­mie­over­ræk­kel­sen fik del­ta­ger­ne for­kælet med utro­lig dej­lig og læk­ker mad fra Brøn­der­s­lev Golfcafe.

Resul­tat af tur­ne­rin­gen var:

Hold­præ­mie med far­vet bold:

Micha­el Johan­sen, Kir­sten Juel Jen­sen, Inge Hede­gaard, Arne Budolfsen

A‑rækken:

Nr. 1 Emil Losan­ge – 36 point
Nr. 2 Ken­neth Emil Møl­ler – 35 point – bedst på sid­ste 9
Nr. 3 Kir­sten Juel Jen­sen – 35 point
Nr. 4 Svend Dis­sing – 34 point

B‑rækken:

Nr. 1 Jens Kou­dal Fre­de­rik­sen – 36 point
Nr. 2 Vibe­ke Chri­sti­an­sen – 33 point
Nr. 3 Ole Bøgh Johan­sen – 32 point
Nr. 4 Kir­sten Thom­sen – 31 point – bedst på sid­ste 9
Nr. 5 Ben­te Budol­f­sen – 31 point

C‑rækken

Nr. 1 Jet­te Han­sen – 27 point

9 hul­lers rækken:

Nr. 1 Tina Jensen

Nær­mest flag på blå 5 blev Car­sten Pølund med 4,58 m

Nær­mest flag på gul 7 blev Met­te Høj­gaard Lun­din med 4,52 m

Mest lige dri­ve på gul 9 for her­rer blev Chri­sti­an Toft med 0,33 m

Mest lige dri­ve på gul 9 for damer blev Elin Peder­sen med 2,79 m.

Inden alle gik hjem tak­ke­de klub­bens for­mand Kir­sten Juel Jen­sen alle de fri­vil­li­ge, som gør en kæm­pe ind­sats for Brøn­der­s­lev Gol­f­klub – Uden alle de fri­vil­li­ges hjælp kan vi slet ikke dri­ve klub­ben, så stor stor tak til jer alle. Så skul­le der gå nog­le med­lem­mer, som ønsker at yde lidt fri­vil­ligt for klub­ben, så kon­takt ende­lig Ulla på kon­to­ret, for vi har mas­ser af opga­ver som kan være med til at gøre Brøn­der­s­lev Gol­f­klub end­nu bed­re og end­nu sjove­re? HUSK JO FLERE JO SJOVERE JO BEDRE