Finalestævne i Jyske Banks Sommerhulspil

8 Fri­ske spil­le­re mød­te op i klub­ben kl. 9.00 for at spil­le semi­fi­na­ler. Mat­che­ne hav­de føl­gen­de deltagere:

Match 1.: Lars Andersen/Simon Ander­sen mød­te Jør­gen Kann/ Ib Lar­sen.  Vin­der Jør­gen Kann/Ib Larsen
Match 2.: Claus Wagner/Peter Thorup mød­te Tor­ben Madsen/Søren Nør­gaard.  Vin­der Claus Wagner/Peter Thorup

Efter mid­dag skul­le kam­pen om 3. og 4. plad­sen spil­les, lige­le­des skul­le der fin­des en vin­der af Jyske Banks Sommerhulspil.

Kam­pen om 3. og 4.pladsen stod mel­lem Lars Andersen/Simon Ander­sen og Tor­ben Madsen/Søren Nør­gaard, det blev en tæt affæ­re og blev først afgjort på 20. hul vin­der blev Tor­ben og Søren.

Fina­len stod mel­lem Claus Wagner/Peter Thorup og Jør­gen Kann/Ib Lar­sen, fina­len blev lige­le­des meget tæt og blev afgjort efter 19 hul­ler og vin­de­re i den match blev Jør­gen og Ib.

1. Plad­sen gik til Jør­gen Kann og Ib Larsen
2. Plad­sen gik til Claus Wag­ner og Peter Thorup
3. Plad­sen gik til Tor­ben Mad­sen og Søren Nørgaard
4. Plad­sen gik til Lars Ander­sen og Simon Andersen.