Ekstraordinær generalforsamling og Medlemsmøde – 20. oktober 2015

Kære med­lem­mer,

Som oplyst via mail afhol­des der ekstra­or­di­nær gene­ral­for­sam­ling og med­lem­s­mø­de den 20. okto­ber kl. 19:00. Det er vig­tigt at til­mel­de sig til med­lem­s­mø­det, idet klub­ben vil være vært ved kaf­fe og kage.

Støt op omkring din klub og mød op til mødet.

Besty­rel­sen i Brøn­der­s­lev Golfklub.