DM i golf for døve

Brøn­der­s­lev Gol­f­klub har fået en Danmarksmester !

Vi har fået en ny Dansk Mester i klub­ben: Las­se Emil Niel­sen har vun­det DM i golf for døve. Tur­ne­rin­gen blev afvik­let i wee­ken­den d. 21–22 juni og Las­se Emil kun­ne lade sig hyl­de søn­dag efter­mid­dag i Asser­bo Gol­f­klub. Det var en vel­fortjent sejr til Las­se Emil, der knok­ler med træ­nin­gen. Træ­nings­ind­sat­sen skal også bru­ges sene­re på året ‚hvor Las­se Emil sat­ser stærkt på VM for døve . Udover at træ­ne og spil­le på Brøn­der­s­levs hold i 3. division arbejder Lasse Emil som Greenkeeperelev i Øland Golfklub. Så hele Lasse Emils liv har noget med Golf at gøre. Las­se Behn­cke fra klub­ben delt­og også i DM og blev pla­ce­ret som nr. 6.

Danmarksmester_DoeveGolf_2014