Danmarksturneringen i Golf d. 14–15 juni 2014

Danmarksturneringen_2014

Brøn­der­s­lev Golfklub‘s 2. Divi­sion har kla­ret sig rig­tigt godt i wee­ken­den, idet det bød på sej­re beg­ge dage. Lør­dag på hjem­me­ba­ne, blev Fre­de­riks­havn GK sendt hjem med et neder­lag på 14–4. Søn­dag blev Sæby slå­et på ude­ba­ne med 10–8. Så der er spæn­ding inden sid­ste spil­ler­un­de i august.

Lør­dag vandt 3. divi­sions­hol­det en flot sejr hjem­me, over Aal­borg. Men søn­dag måt­te hol­det desvær­re ind­kas­se­re et neder­lag på 4–10 mod Blok­hus. Det bli­ver svært for hol­det inden sid­ste spil­ler­un­de, som både kræ­ver sejr og hjælp af andre hold. Men opti­mis­men er der, for både hol­det og holdleder.

Dame­hol­det i Kva­li­fi­ka­tions­ræk­ken mød­te lør­dag, Sæby på ude­ba­ne. Det var tæt løb, som desvær­re end­te med sejr til Sæby på 5–4. Hol­det skul­le søn­dag tage imod Ørne­høj 1 på hjem­me­ba­ne. Her blev det også noget af en ”gyser”, som desvær­re end­te med sejr til Ørne­høj 1 på 5–4.

Seni­o­r­hol­det i 2. Divi­sion kla­re­de sig fan­ta­stisk i den­ne spil­ler­un­de. Lør­dag var det ude­ba­ne mod Nord­ve­stjysk GK som blev slå­et med 10–4. Søn­dag tog hol­det imod Hor­sens og her blev resul­ta­tet lige så flot med en sejr til BG på 10–4 over Horsens.

Met­te H. Lundin