Spring til indhold

Corona-samarbejde

Nyheder | 

By Anders Smedstrup Mortensen

I forbindelse med myndighedernes lempelse af restriktionerne for 7 Nordjyske kommuner, er den tidligere aftale vedrørende Corona-samarbejde ophørt dags dato og en ny aftale indgået mellem nedenstående golfklubber i GNG-samarbejdet, om i fællesskab at hjælpe de af deres medlemmer som, grundet de nuværende Corona-restriktioner i syv Nordjyske kommuner, pt. ikke kan besøge deres hjemmeklub.

Aftalen er gældende foreløbigt frem til den 3. december 2020.
Hvis restriktionerne inden denne dato lempes, så der ikke længere er begrænsninger i bevægelse ind og ud af de syv kommuner, ophører aftalen med de lempede restriktioners ikrafttræden.

Omfattet af aftalen er fuldtidsmedlemmer i nedenstående klubber:

  • som er bosiddende i en af de syv kommuner, men har hjemmeklub uden for de syv kommuner
  • eller som er bosiddende udenfor de syv kommuner, men har hjemmeklub i en af de syv kommuner.

Disse medlemmer kan i stedet frit anvende de af nedenstående baner, som er beliggende i medlemmets bopælskommune.

Deltagende klubber i aftalen er:

  • Frederikshavn Kommune: Sæby Golfklub
  • Hjørring Kommune: Hirtshals Golfklub
  • Brønderslev Kommune: Brønderslev Golfklub, Dronninglund Golfklub
  • Jammerbugt Kommune: Øland Golfklub, Aabybro Golfklub, Blokhus Golfklub
  • Aalborg Kommune: Ørnehøj Golfklub

Medlemmerne opfordres til, inden besøg, at orientere sig om gældende Corona-restriktioner i gæsteklubberne på klubbernes hjemmeside, sociale medier o.l.

Pas på jer selv og hinanden – følg og respekter myndighedernes retningslinjer