Corona – medlemsorientering 2020.04.07

Kære med­lem­mer

Vi må sige, at vi har stor ros til jer. I føl­ger vores tid­li­ge­re udsend­te ret­nings­linjer og I føl­ger dem flot.

Der er kun én lil­le løf­tet pege­fin­ger. Når I har fær­dig­spil­let på Gul 9, så MÅ I IKKE kryd­se over Blå 9 for at gå til par­ke­rings­plad­sen. I SKAL gå op for­bi klubhu­set. Der er spil­le­re, som slår langt og så kan I risi­ke­re at bli­ve ramt. Så der­for må I ikke kryd­se Blå 9.

Hvis man boo­k­er sig på en bold, så skal det være efter afta­le med den eller de spil­le­re, som står der i forvejen.

HUSK at tage vand med hjem­me­fra, da klubhus er aflåst.

Vi arbej­der sta­dig på en genåb­ning af træ­nings­fa­ci­li­te­ter og de sid­ste 9 hul­ler, men vi mel­der ud så snart det er muligt.

Ulla Gade

For­ret­nings­fø­rer